แสดงความยินดี ธณรัสย์ หัดศรี ประกาศแผนการลงทุนสร้างฐานการผลิตสินค้าใหม่ 2 แห่ง ณ เกสร ทาวน์เวอร์ [PR]

ภาพจากซ้าย: บุญอนันต์ เอกสิทธิ์, ประธาน สุขโข, ปิยาภรณ์ รอดเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเมดิน่า แอนด์ ซัพพลาย, ธณรัสย์ หัดศรี, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, ผศ.ดร.สิริภักตร์ ศิริโท คณะบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ (คนที่ 5 จากซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แสดงความยินดีแก่ ธณรัสย์ หัดศรี (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทการ์เดียน กรุ๊ป เนื่องในโอกาสจัดงานขอบคุณลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณ ในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในปี 2563 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศแผนการลงทุนสร้างฐานการผลิตใหม่เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 แห่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและระยอง รวมถึงแผนการจ้างงานอีกกว่า 10,000 ตำแหน่ง ภายในปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปสู่องค์กรชั้นนำด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยแห่งโลกปัจจุบันและอนาคต ณ เกสรเออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 เกสร ทาวน์เวอร์

 

- Advertisement -