ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คว้ารางวัลทรงเกียรติจากงาน International Retail Bank of the Year [PR]

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คว้ารางวัลทรงเกียรติ International Retail Bank of the Year จากการประกาศรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศไทยในงาน Asian Banking & Finance Retail Banking Awards ประจำปี 2563นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็น International Retail Bank of the Year ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถรับประกันได้ถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบรับความต้องการและไลฟสไตล์ของลูกค้า นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับการยกย่องด้านความเป็นเลิศในการช่วยเหลือลูกค้าจากสถาณการณ์วิกฤตCOVID-19 และมีผลการดำเนินงานที่มั่นคงท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของธนาคาร

- Advertisement -

นายยุทธชัย เตยะราชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “จากกลยุทธ์ด้านการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจึงรับฟังและเข้าใจปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า และยึดเอาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ได้ และแม้ว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคจะยังไม่สามารถคาดเดาได้ ธนาคารยังคงรักษางบดุลไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง เราเชื่อว่าเราจะแข็งแกร่งขึ้นไปด้วยกัน”

เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้ออกมาตรการบรรเทาทุกข์ เช่น การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้าน และปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ธนาคารยังได้มอบประกันโควิด-19 แก่ลูกค้า หากติดเชื้อโควิด-19

Asian Banking & Finance Retail Banking Awards เป็นรางวัลที่ยกย่องธนาคารรายย่อยที่มีความโดดเด่นและมีกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมที่เป็นเลิศทั่วเอเชีย