ร่วมหารือความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ [PR]

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (กลาง) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ 3 จากขวา) ประธานมูลนิธิธรรมดี กรรมการศูนย์คุณธรรม และ อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม (ที่ 4 จากขวา) นายกสมาคมนักเรียนเก่าเอเอฟเอส ประเทศไทย นำคณะผู้รับผิดชอบโครงการตามรอยพระราชา เข้าพบ คุณสินีนาฎ แจ่มศรี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส และ คุณรัตน์วลี อนันตานานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ ในมิติด้านคุณธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดี โดยจะมีความร่วมมือเบื้องต้น เพื่อจัดเวทีกลางสำหรับผู้บริหาร และการจัด ซีอีโอ ทริป ตามรอยพระราชา ซึ่งจะมีการกำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ชัดเจนร่วมกันต่อไป ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

- Advertisement -