Homeolder women looking for a manซีไอเอ็มบี ไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด THOR จับมือ บลจ.ไทยพาณิชย์สร้างดีลแรกให้ตลาด [PR]

ซีไอเอ็มบี ไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด THOR จับมือ บลจ.ไทยพาณิชย์สร้างดีลแรกให้ตลาด [PR]


นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ทำสัญญาอนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Overnight Index Swap) กับกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.ไทยพาณิชย์ โดยธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นธุรกรรมแรกในตลาดที่ทำกับลูกค้า โดยธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตลาดก่อนหน้านี้เป็นธุรกรรมระหว่างธนาคาร (interbank)

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

“THOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตัวใหม่ เป็นเรื่องใหม่ แต่เดินหน้าได้รวดเร็วกว่าที่คาด หลังจากธปท.ประกาศเผยแพร่ THOR ธนาคารได้เตรียมความพร้อมด้านระบบและคนทันที โดยเราเข้าไปโควตราคาในตลาดเรื่อยๆ หลังจากนั้น 2 เดือน จึงเกิดธุรกรรมแรกระหว่างธนาคารด้วยกัน และสัปดาห์ถัดมา ธนาคารได้ทำธุรกรรมอีก 2 ธุรกรรมร่วมกับอีก 2 ธนาคาร และล่าสุดในวันที่ 15 ก.ย. 2563 ได้เกิดธุรกรรมแรกในตลาดที่ได้ทำกับลูกค้า เป็นสัญญาณเชิงบวกของตลาดการเงินไทย ที่ทุกฝ่ายทั้งทางการ ธนาคาร และลูกค้ากำลังจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดไปด้วยกัน ทั้งในแง่ของผู้เกี่ยวข้องและปริมาณธุรกรรม” นายเพา กล่าว

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ ใช้ธุรกรรม Interest Rate Swap ในการบริหารความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนภายใต้การบริหารจัดการอยู่แล้ว และทีมผู้จัดการกองทุนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย THOR ตั้งแต่เริ่มแรกและเล็งเห็นว่าอัตราดอกเบี้ย THOR จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สำคัญ ในการช่วยบริหารพอร์ตลงทุน และเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีความโปร่งใส มีเสถียรภาพ สะท้อนสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของตลาด จึงเข้าทำธุรกรรม OIS-THOR กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความพร้อมที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ


You may also like