BDMS คว้ารางวัล ‘บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่มบริการ’ [PR]

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยนางนฤมล น้อยอ่ำ (ซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมรับมอบรางวัล ‘บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุ่มบริการ’ ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคารจากนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ โดยรางวัลเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้มอบให้เพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม ในปี 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมด้านบริการธุรกิจสุขภาพมาตรฐานระดับสากลแบบครบวงจรของ BDMS ที่พร้อมส่งมอบสู่ผู้รับบริการ ณ ปัจจุบัน โดยการมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -