BG จัดโครงการอิ่มรัก ส่งต่อกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 [PR]

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BG  และบริษัทในเครือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ผ่านโครงการ “อิ่มรัก” โดยให้การสนับสนุนอาหารปรุงสุก และอาหารแห้ง แก่หน่วยงานที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19  บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานในเครือฯ ได้แก่ ปทุมธานี นครนายก อยุธยา นครปฐม ปราจีนบุรี ขอนแก่น และราชบุรี เพื่อแจกจ่ายไปยังประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม 2563

- Advertisement -