กลุ่มบริษัท คาราบาวแดง มอบเอทานอล 10,000 ลิตร ชุด PPE แว่นตานิรภัย หน้ากาก N95 ให้ ม.สงขลานครินทร์ แจกจ่าย รพ. 5 จังหวัดชายแดนใต้ [PR]

จากซ้ายไปขวา 1.นายคมกฤช โฆษิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายบรรจุและประกันคุณภาพ 2. นางสาวอัจฉราวดี สุขดา ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต 3. นายชวลิต ตั้งตระกูล กรรมการผู้จัดการ 4. นายสมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย์ ตัวแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5. นายปรีชา แก้วขาว ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6. นายวิชัย เตชะบวรกุล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและโครงการใหม่

กลุ่มบริษัท คาราบาวแดง มอบเอทานอล 75% จำนวน 10,000 ลิตร, ชุด PPE, แว่นตานิรภัย และหน้ากาก N95 ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบหมายให้คณะผู้บริหาร บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด

ประกอบด้วย นายชวลิต ตั้งตระกูล กรรมการผู้จัดการ, นางสาวอัจฉราวดี สุขดา ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต, เป็นตัวแทนส่งมอบแก่ นายสมเกียรติ เฮงวัชรไพบูลย์ และ นายปรีชา แก้วขาว ตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำไปแจกจ่ายให้โรงพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล โดยได้รับความอนุเคราะห์การขนส่งจาก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 อ.หันคา จ.ชัยนาท

- Advertisement -