Homehttps://www.brandbuffet.in.th/young-single-adults-lds/Icelandic Glacial น้ำแร่พรีเมียมจากไอซ์แลนด์ เข้ามอบน้ำแร่และอาหารเสริมสนับสนุนแก่โรงพยาบาลพญาไท 2 [PR]

Icelandic Glacial น้ำแร่พรีเมียมจากไอซ์แลนด์ เข้ามอบน้ำแร่และอาหารเสริมสนับสนุนแก่โรงพยาบาลพญาไท 2 [PR]


จากซ้ายไปขวา: นางสุชานันท์ เปลี่ยนขำ นพ.ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ นพ. พัฒนา เต็งอำนวย นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย และ น.ส. นลินี ภัทรมงคลกาล

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เรายังได้เห็นถึงน้ำใจของคนในประเทศ เช่น ทั้งในแง่ของการบริจาคหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปจนถึงทุนทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เช่นเดียวกันกับคุณสุชานันท์ เปลี่ยนขำ และคุณนลินี ภัทรมงคลกาล ผู้บริหารจากบริษัท รีจูวิส จำกัด และบริษัท วิเกอร์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำแร่ระดับพรีเมี่ยม Icelandic Glacial จากประเทศไอซ์แลนด์ที่มี pH 8.4 ดีต่อสุขภาพ

โดยได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพญาไท 2 เพื่อนำน้ำแร่ Icelandic Glacial จำนวน 7,200 ขวด และอาหารเสริม Royal Jelly Plus Avocado Oil นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน 500 ชุด มอบให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์โดยมีตัวแทนทีมแพทย์นำโดยผู้อำนวยการ นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒน์วิไชย  ประธานองค์กรแพทย์ นพ. ธนารักษ์ สถาพรวรศักดิ์ และ นพ. พัฒนา เต็งอำนวย เป็นผู้รับ สำหรับดื่มเเพื่อช่วยปรับให้ร่างกายคืนสู่สมดุล ลดความเหนื่อยล้า และสนับสนุน เป็นกำลังใจให้บุคคลากรในขณะที่ต้องทำหน้าที่อย่างหนักเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยในวิกฤติโรคระบาดนี้

 


You may also like