ไทยเบฟฯ มาแล้ว บริจาค “แอลกอฮอล์” ให้ “บำราศนราดูร” ใช้ได้นาน 5 เดือน

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ พร้อมขอบคุณ ไทยเบฟ ที่เห็นถึงความสำคัญ ร่วมก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

- Advertisement -

จากการที่ภาครัฐ โดยกรมสรรพสามิต ได้ออกประกาศส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับ สถาบันบำราศนราดูร โดยทันที

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เผยว่าสถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ต้องกล่าวขอบคุณมายัง คุณหญิงวรรณาคุณเจริญคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และบริษัทไทยเบฟ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ให้แก่ สถาบันบําราศนราดูร ตอนนี้สถานการณ์การใช้แอลกอฮอล์ใน สถาบันบําราศนราดูร เพิ่มสูงมากขึ้นทุกวัน ผมเชื่อว่าในสถาบันพยาบาล โรงพยาบาลต่าง ทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเรามีการระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนั้นการให้แอลกอฮอล์มาทำเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การรับมอบครั้งนี้จะสามารถทำให้เรามีสต๊อกการใช้แอลกอฮอล์อยู่ได้นานถึง 5 เดือน ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนในมาตราการต่าง นี้ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อก้าวข้ามวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ”