ยูโอบี ปลูกฝังเด็กให้เรียนรู้และรักษ์ระบบนิเวศ กับกิจกรรม Lunar New Year UOB Commercial Banking [PR]

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพนักงาน ลูกค้าและพันธมิตรธนาคารกว่า 70 คน และ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ส่งความสุขให้โลกในกิจกรรม “Lunar New Year UOB Commercial Banking” โดยพาเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบจำนวน 28 คน ร่วมกิจกรรมปลูกปะการัง ปล่อยลูกปูม้าและลูกปลาฉลาม ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักและร่วมกันอนุรักษ์ระบบนิเวศทั้งชายฝั่งและในทะเล
นางกัญลิกา บุษปวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ นอกจากจะต้องนำพาธุรกิจให้เติบโตแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยหนึ่งในสามแนวทางหลักของธนาคารที่ยึดถือปฏิบัติคือการดำเนินงานและประกอบธุรกิจอย่างสำนึกและมีส่วนช่วยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”

- Advertisement -

“กิจกรรม “Lunar New Year UOB Commercial Banking” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทีมพาณิชย์ธนกิจธนาคารยูโอบีพร้อมเพรียงกันจัดขึ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน ในทุกประเทศที่ธนาคารดำเนินการอยู่ โดยเป็นการเชิญลูกค้ามาร่วมกันตอบแทนสิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยกัน ในปีนี้เราได้พาลูกค้าและพนักงานมาร่วมส่งมอบความสุขให้โลกของเรา โดยการพาเยาวชนมาเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อันมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของท้องทะเล”

ภายในงาน พนักงาน ลูกค้าและนักเรียนได้ร่วมกันเรียนรู้และทำกิจกรรมปลูกปะการัง ด้วยวิธีใช้หินฟอสซิลหล่อด้วยปูนซีเมนต์มาเป็นแท่นฐานปลูก เนื่องจากเมื่อถูกน้ำทะเลกัดกร่อนและปะการังเริ่มโต หินปูนซีเมนต์ที่ใช้ทำแท่นฐานปลูกจะสามารถย่อยสลายไปเองได้ จึงไม่ทำให้เกิดขยะทางทะเล นับเป็นการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืนและเป็นธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการ ปล่อยลูกปูม้า และลูกปลาฉลาม เพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศท้องทะเล
พร้อมกันนี้ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์และทุนการศึกษา จำนวนกว่า 180,000 บาท รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย”

นาวาตรีปรีชา ทองอำภา นายทหารประชาสัมพันธ์ กิจการการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า “แนวปะการังในบริเวณเกาะไก่เตี้ย เป็นแหล่งอนุบาลที่ช่วยป้องกันภัยและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การปลูกปะการังจะช่วยรักษาระบบนิเวศและลดความรุนแรงของคลื่นที่จะกระทบชายฝั่ง เพราะที่ผ่านมาปะการังและทรัพยากรทางทะเลถูกทำลายไปมาก ดังนั้นแนวทางอนุรักษ์จะต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน นอกจากนี้ การที่ยูโอบีได้พานักเรียนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ถึงบทบาทและความสำคัญ ยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีใจรักและรักษ์ท้องทะเล ต้องขอบคุณทางธนาคารยูโอบี ที่วันนี้ได้มาเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศท้องทะเลที่หาดเตยงาม ในวันนี้”

กิจกรรม “Lunar New Year UOB Commercial Banking” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทีมพาณิชย์ธนกิจ ธนาคารยูโอบีพร้อมเพรียงกันทำในทุกประเทศที่ธนาคารฯ ดำเนินการอยู่ โดยจัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน อันถือเป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อรับสิ่งดีๆ นับเป็นการเชิญลูกค้ามาร่วมกันตอบแทนสิ่งที่ดีสู่สังคมด้วยกัน มีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันและตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมที่เราดำเนินการอยู่ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาสังคมและชุมชนใน 3 ด้าน คือ ศิลปะ การศึกษา และ เยาวชน เพราะเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาสามด้านนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและการเติบโตของประเทศ รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคม