“คาราบาว” รับรางวัล Drive Award 2019 จากคณะบัญชี จุฬาฯ [PR]

กมลดิษฐ สมุทรโคจร (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการ และ Chief Operations Officer (CPO) บริษัท
คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Drive Award 2019 Excellence” สาขา Agro & Food Industry จาก ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ชาติชาย พยุหนาวีชัย (ซ้ายสุด) นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Advertisement -

ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม พร้อมขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจของประเทศในประเภทต่าง ๆ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อไม่นานมานี้