“เนียลสัน เฮส์” จัดอบรมเขียนงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมวรรณคดีไทยกับนักเขียนรางวัลซีไรต์มากประสบการณ์ [PR]

“หอสมุดเนียลสัน เฮส์” ผนึก “สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย” เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเขียนงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ “Advanced Creative Writing Workshop” เพื่อส่งเสริมวรรณคดีไทยและเปิดโอกาสให้นักเขียนวรรณกรรมได้มีการเรียนรู้จากนักเขียนรางวัลซีไรต์มากประสบการณ์

- Advertisement -

“หอสมุดเนียลสัน เฮส์” ร่วมกับ “สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย” เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเขียนงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ “Advanced Creative Writing Workshop” กับนักเขียนรางวัลซีไรต์ ได้แก่ วีรพร นิติประภา และ อุทิศ เหมะมูล พร้อมทำความรู้จักหลักสูตรการเขียนสร้างสรรค์นานาชาติของมหาวิทยาลัยไอโอว่า (The International Writing Program at Iowa University, USA)  จาก วิภาส ศรีทอง ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องสมุดเดเนียลสัน เฮส์
ถนนสุรวงศ์  เขตบางรัก กรุงเทพฯ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวรรณคดีไทย และเปิดโอกาสให้นักเขียนวรรณกรรมได้มีการเรียนรู้จากนักเขียนรางวัลซีไรต์มากประสบการณ์ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเขียนของตนเอง เป็นเรื่องแต่งในภาษาไทยที่เคยตีพิมพ์เป็นเล่ม ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ส่งประวัติส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ พร้อมระบุระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (ดีมาก, ดี, ปานกลาง, เริ่มต้น)โดยระบุหัวข้อ “สมัคร Advance Creative Writing Workshop”มาที่e-mail: info@neilsonhayslibrary.org ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2562

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้เข้าร่วมอบรมทางอีเมล์ตอบกลับ จำนวน 24 ท่าน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม สอบถามรายละเอียดของโครงการฯ โทร. 0-2233-1731