กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ จับมือ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส มอบเงินบริจาคสร้างอาคารเรียนเพื่อเด็กพิการรุนแรง โครงการ “60วันสานฝันสร้างบ้านแม่นก” [PR]

นางสาวณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และ ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ได้ร่วมกันเป็นตัวแทนของสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ พันธมิตรและผู้มีจิตกุศล มอบเงินบริจาคในโครงการ “60วันสานฝันสร้างบ้านแม่นก” ทั้งหมด 6,003,300 บาท (หกล้านสามพันสามร้อยบาท) ให้กับ แม่นก นางสาวเสาวภา ธีระปรีชากุล นายกสมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก
เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน สำหรับเด็กพิการรุนแรงหลังใหม่ให้เป็นอาคารเรียนแบบ 2 ชั้น
ที่มีพื้นที่กว้างขวางขึ้น สามารถรองรับจำนวนผู้ปกครองและเด็กพิการที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน โดยตัวอาคารสามารถแบ่งห้องเรียนเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนเพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- Advertisement -

สมาคมศูนย์การเรียนรู้คนพิการบ้านแม่นก เป็นศูนย์การเรียน ฟื้นฟูและเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กที่เป็นโรคสมองพิการและยังมีภาวะแทรกซ้อนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยังต้องมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ซึ่งที่บ้านแม่นกมีระบบการเรียน ที่คิดค้นเพื่อเด็กพิการ ตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมาก (พิการรุนแรงมาก จนไม่มีที่ไหนสามารถรับเรียนได้) โดยแบ่งการเรียนเป็น

  1. การเรียนหลัก คือเน้นการฟื้นฟู กายภาพ เพื่อแก้ไขร่างกายที่ผิดปกติ
  2. การเรียนรอง คือสอนเด็กด้วยระบบ IEP คือการวางแผนการเรียนเฉพาะของแต่ละบุคคล (เพื่อการอยู่รอดขอชีวิต) ตลอดจนพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ โดยวางแผนร่วมกับบุคคลกรที่เชี่ยวชาญในด้านการศึกษาของเด็กพิการโดยตรง เพื่อช่วยให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  3. การเรียนเสริม คือการเสริมในเรื่องของการทัศนศึกษา เพื่อให้เด็กพิการรุนแรงได้รู้ว่าชีวิตนี้ไม่ได้มีแค่บ้าน กับรพ. เท่านั้น

ด้วยความปณิธานที่แรงกล้าของแม่นก ทำให้กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และไอพีจีมีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ได้เริ่มต้นโครงการ “60วันสานฝันสร้างบ้านแม่นก” อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อระดมทุนสร้างอาคารเรียนดังกล่าวในหลากหลายรูปแบบ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อมวลชน เอเจนซี่โฆษณา ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ การแลกคะแนนสะสมของสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์และประชาชนผู้มีจิตกุศลทั่วไป ได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ จนได้เงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมากกว่า 6 ล้านบาท ทำให้สามารถก่อสร้างอาคารเรียน สำหรับเด็กพิการรุนแรงได้ โดยจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วงกลางปี 2562 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในอนาคตต่อไป