HomePR Newsมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงินบริจาค สนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี [PR]

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบเงินบริจาค สนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี [PR]

แชร์ :

นายกริช ทองนาค กรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ประเทศไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 153,909 บาท ให้แก่วัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยมีท่านเจ้าคุณอลงกตติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นผู้รับมอบ สำหรับการบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเด็กที่ติดเชื้อเอดส์และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบติดเชื้อโรคเอดส์จากบิดามารดาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของทางวัด ตลอดจนเพื่อให้วัดได้ใช้ประโยชน์ตามความจำเป็นต่างๆ อาทิ ค่าอาหาร
ค่ายารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ  เป็นต้น


แชร์ :

You may also like