“Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run” วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่ามรดกโลก 6 สนาม 6 จังหวัด [PR]

สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด, บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สื่อดลใจ จำกัด หรือทีมงาน Inspire Runners จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run”  วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้นักวิ่งได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดใน 6 เส้นทาง 6 จังหวัด  พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับการวิ่งแบบรักษ์ธรรมชาติ  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาผืนป่าอย่างยั่งยืน

- Advertisement -

นายมาโนช วีระกุล นายกสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กล่าวว่า สมาคมฯ มีพันธกิจส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และหน้าที่เรา คือ สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนรับรู้และร่วมแสดงพลังที่จะอนุรักษ์ให้ธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานได้อย่างยั่งยืน สมาคมฯ จึงได้จัดทำโครงการหาทุนเพื่อการใช้ในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมเพื่อร่วมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ภายใต้ชื่อ “Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run” อันจะเป็นกิจกรรมการวิ่งการกุศลอย่างต่อเนื่อง รวม 6 สนามใน 6 จังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งและเป็นเจ้าบ้านของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น- เขาใหญ่ ได้แก่ นครนายก  ปราจีนบุรีสระแก้ว  บุรีรัมย์ นครราชสีมา และสระบุรี โดยในแต่ละสนามเราได้นำสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ มาเป็นตัวแทนเพื่อสื่อให้ประชาชนได้รู้จักและทราบถึงความสำคัญของป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นถิ่นอยู่อาศัยและที่หากินของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ของประเทศและของโลกด้วย ที่สำคัญคือ รายได้จากงานวิ่งครอสซิกซีรี่ย์ครั้งนี้ จะนำเข้าเป็นรายได้เพื่อเป็นทุนของสมาคม เพื่อทำกิจกรรมสร้างความรู้และพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนและชุมชนรอบผืนป่า ในอัตรา 100 บาทต่อนักวิ่ง 1 ท่านอีกด้วย

ด้าน นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่ากิจกรรม “Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run” สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนานาชาติ ด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกเป็นอย่างมาก วันนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เจ้าของงาน บริษัทสื่อดลใจ บริษัทโฆอะ-ฉะ ซึ่งเป็นผู้บริหารการจัดงาน และที่ขาดไม่ได้คือ บริษัทผู้ให้การสนับสนุน และนักวิ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ป่าและสัตว์ป่าด้วยการร่วมกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้เป็นอย่างมาก กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีความยินดีและขอชื่นชมที่ทำให้คำว่า การมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นทั้งในเมืองและในท้องถิ่น ทั้ง 6 จังหวัด ขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่มาเป็น “ข้อกลาง” ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้เข้าใจและมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นดังเช่นงานวิ่งครอสซิกซ์ซีรียส์รันในครั้งนี้ ที่นอกจากจะเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนทั่วไป รู้จักและรู้ถึงคุณค่าของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสไปสัมผัสความงาม ความสงบ และความสมบูรณ์ของป่ามรดกโลกของไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

นายสุเทพ  พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า การมีส่วนร่วมกับภาครัฐ เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นับเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของทั้งกรมอุทยานแห่งชาติฯ และสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่อย่างต่อเนื่อง รฟท. มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้สัญจรไปมาที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เราจึงยินดีที่จะอำนวยพื้นที่ของสถานี และช่องทางสื่อสารของ รฟท. ไม่เพียงเฉพาะการแถลงข่าวในวันนี้ แต่รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่งที่ต้องการการรับหมายเลขวิ่ง หรือที่เรียกว่า BIB ได้ที่สถานีแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ได้ด้วย ซึ่งวันและเวลารับ BIB ของแต่ละสนามจะแจ้งให้นักวิ่งที่ลงทะเบียนได้ทราบเป็นรายสนามต่อไป

“ในนามของ รฟท. ผมยินดีที่จะได้มีส่วนสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิ่ง “Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run” ครั้งนี้เป็นอย่างมาก และเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการทำงานร่วมกันอีกยาวไกล เหมือนกับการขยายเส้นทางและพัฒนาระบบให้บริการของรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ ที่ยังต้องการพลังสนับสนุนจากทุก ๆ ฝ่ายนั่นเอง”

ด้าน นางสาวพชรพร พนมเขต กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคอะ-ฉะ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ให้เป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่โฆษณา และพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริษัทจึงตั้งใจที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมของบริการใหม่ ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้แก่พื้นที่โฆษณาเหล่านั้น ในการเป็นสื่อกลางที่ทำหน้าที่ดึงและประสานให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันทำกิจกรรมที่ค่าแก่การอนุรักษ์ทรัพยากรของโลก และบริษัทฯ ขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ และสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่ให้โอกาสเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารการจัดงานในครั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมจะนำเครือข่ายของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมาเสริมภารกิจการอนุรักษ์มรดกโลกของไทยในโอกาสต่อ ๆ ไปด้วย และเราตั้งใจจะทำให้การวิ่งทั้ง 6 สนามในครั้งนี้ เป็นประตูเปิดความร่วมมือและการสนับสนุนของบริษัท ผู้ประกอบการในภาคเอกชน ก่อให้เกิดผลงานในระดับพื้นที่ที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ทั้งในด้านของระบบนิเวศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และที่สำคัญคือการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนและให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวขวัญเรือน ถาวรทวีวงษ์ Executive Director บริษัท สื่อดลใจ จำกัด หรือ Inspire Runner กล่าวว่า นับเป็นเกียรติของบริษัทฯ ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ให้เป็นผู้บริหารการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ เพื่อการแบ่งเบาภาระการกระจุกตัวของการท่องเที่ยวในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วย บริษัทฯ จึงร่วมกับสมาคมฯ ออกแบบกิจกรรมการวิ่ง ออกเป็น 6 สนาม 6 จังหวัด เรียกว่า “X6 Series Run” โดยเริ่มจากเดือนสิงหาคมนี้ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โดยประเดิมสนามแรก ในวันที่ 19 สิงหาคม นี้ ที่ ปางสีดา จ.สระแก้ว สัญลักษณ์ของสนาม คือ จระเข้น้ำจืด – Siamese crocodile” ซึ่งพบตามธรรมชาติได้ในป่าเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น เราจึงให้เขาเป็น “เรือดำน้ำแห่งมรดกโลก”

สนามที่สอง ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ ชะอม จ.สระบุรี สัญลักษณ์ของสนาม คือ นกแก๊ก – Oriental pied hornbill” ที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่า เพราะต้องใช้โพรงของต้นไม้ขนาดสูงใหญ่ในการทำรัง เราจึงให้เขาเป็น “เครื่องร่อนแห่งมรดกโลก”

สนามที่สาม ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ที่ ดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ สัญลักษณ์ของสนาม คือ “วัวแดง-Banteng” ซึ่งที่พบเห็นได้ยากยิ่งในป่าธรรมชาติ เราให้ขนามนามเขาเป็น “เครื่องตัดหญ้าแห่งมรดกโลก”

สนามที่สี่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 นี้ ที่ คลองปลากั้ง จ.นครราชสีมา สัญลักษณ์ของสนาม คือ “ชะนีมงกุฎ – Pileated gibbon” ซึ่งใช้ชีวิตอยู่บนเรือนยอดไม้เท่านั้น เราขนานนามเขาเป็น “ทาร์ซานแห่งมรดกโลก”

สนามที่ห้า ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ นางรอง จ.นครนายก สัญลักษณ์ของสนาม คือ “ช้างป่า – Elephant” ผู้ทำหน้าที่กรุยเส้นทางเดินหากินให้แก่สัตว์ป่าขนาดเล็กกว่า เราขนานนามให้เขาเป็น “แทรกเตอร์แห่งมรดกโลก” และสุดท้าย

ปิดท้ายด้วย สนามที่หก ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ทับลาน จ.ปราจีนบุรี สัญลักษณ์ของสนาม คือ เสือโคร่ง – Tiger” ซึ่งเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ทำหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์อื่น ๆ ในป่าให้คงความสมดุลกับขนาดของพื้นที่ เราจึงขนานนามให้เขาเป็น “นักล่าแห่งมรดกโลก”

สำหรับลักษณะของสนามวิ่ง มี 2 รูปแบบ ได้แก่ Cross Country Run (การแข่งขันวิ่งข้ามทุ่ง) มีทั้งหมด 5 สนาม (สระแก้ว, นครราชสีมา, นครนายก, สระบุรี, ปราจีนบุรี) และ Trail Run (การแข่งขันแบบลัดเลาะป่า) มีเฉพาะที่สนามดงใหญ่ บุรีรัมย์ และเพื่อตอบแทนนักวิ่งที่ให้การสนับสนุนและนักวิ่งที่ติดอันดับ Top Runner ทั้งชายและหญิง เราได้เตรียมตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละสนามวิ่งไว้ด้วย และนักวิ่งท่านใดที่วิ่งครบทั้ง 6 สนามจะได้รับ “เสื้อ The Grand Finisher” และกรอบตั้งโชว์เหรียญทั้ง 6 ซึ่งด้านหลังของเหรียญได้ออกแบบไว้เพื่อนำมาต่อกันเป็น “แผนที่ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่”

ด้าน แพทย์หญิงสมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ตนวิ่งมาแล้วหลากหลายสนาม วิ่งแสดงพลังรักษ์ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ หรือ “Dong Phayayen-Khao Yai X6 Series Run” เป็นอีกกิจกรรมวิ่งหนึ่งที่นอกจากนักวิ่งจะได้ออกกำลังกายแล้ว  ยังเป็นสนามวิ่งที่ทุก ๆ คนได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกด้วย  ฉะนั้น นักวิ่งทุกท่านที่ประสงค์จะลงสนามวิ่ง ก็ควรจะปฏิบัติตัวเป็นนักวิ่งที่ดีไม่ออกนอกเส้นทาง ไม่เด็ด-ไม่เก็บหรือเด็ดดอกไม้ใบไม้ ไม่เก็บหรือขีดเขียนบนหินหรือป้ายต่าง ๆ ที่พบเห็นในเส้นทางวิ่ง และที่สำคัญคือต้องไม่ทิ้งขยะลงพื้นป่า เพื่อแสดงพลังการเป็นนักวิ่งที่ร่วมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกของไทยให้นานาชาติได้เห็นด้วย

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง “Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run” ได้ที่ สมาคมอนุรักษ์ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ Facebook  : Dok-WHA