Money360 XPO 2018 : ฟรี 3 วันเต็มๆ การเงินการลงทุนในยุคดิจิทัล 2018

เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ หรือ WBB นำโดย บัญชา ชุมชัยเวทย์ พร้อมจัดงานแสดงการเงินการลงทุนยุคดิจิทัล ปีที่ 3 หรือ Money360 XPO 2018 ภายใต้แนวคิด WealthTech 4.0 รับการเปลี่ยนแปลงตลาดการเงินการลงทุนทั่วโลกในยุคดิจิทัลครั้งใหญ่

- Advertisement -

งานนี้ขนทัพกูรูตัวจริงกว่า 30 ชีวิตที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และเชี่ยวชาญสูงในวิธีคิดการการเงินการลงทุนแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับกูรูรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในวงการดิจิทัล เพื่อเปิดมุมมอง แนวโน้ม โอกาส และความท้าทายของตลาดการเงินการลงทุนดิจิทัลทั่วโลก และในไทย อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษ “Digital Technology Impact on Thailand Investment and Wealth in the Next Decade” จากคุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พรั่งพร้อมด้วยบูธสถาบันการเงินการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมให้บริการที่ปรึกษาการเงินการลงทุนสู่ยุคความมั่งคั่งด้วยเทคโนโลยีการเงินการลงทุนใหม่

นายบัญชา ชุมชัยเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และบรรณาธิการอำนวยการ บริษัท เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ จำกัด หรือ WBB  เปิดเผยว่า ตลาดทุนโลกและไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุคปฏิวัติการระดมทุนรวมไปถึงการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในตลาดทุนแบบดั้งเดิม เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารอนุพันธ์ และอื่นๆ และในตลาดทุนยุคสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Cryptocurrency และอื่นๆ ท่ามกลางเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอโอที หรือ Internet of Thing แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เนตเพิ่มสูงขึ้น กระแสและพฤติกรรมการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในวงการตลาดทุนที่มีมากขึ้น จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทำให้ตลาดทุน และนักลงทุนเกิดความต้องการในการค้นหาข้อมูลข่าวสาร สอดรับไปกับการสร้างความมั่งคั่งให้กับทั้งธุรกิจและผลตอบแทนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ดังนั้น บริษัท เวิลด์ บิสสิเนส บรอดคาสท์ จำกัด หรือ WBB ซึ่งผลิตรายการข่าวสาร ข้อมูล และการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนทุกด้าน ที่มีชื่อว่า Money360 ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์  Money Channel และก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของรายการดังกล่าว จึงได้กำหนดการจัด “งานแสดงการเงินการลงทุนยุคดิจิทัล ปีที่ 3 หรือ Money360 XPO 2018 ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด WealthTech 4.0” ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 – 20.00 น. ห้องบอลลูม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับวันที่ 9 มีนาคม ซึ่งเป็นวันเปิดงานดังกล่าว คุณกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ  “Digital Technology Impact on Thailand Investment and Wealth in the Next Decade” ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมงานฟรีตลอดการจัดงาน

สำหรับรูปแบบการจัดงานประกอบด้วยพื้นที่การจัดเวทีสัมมนา หรือ FORUM กว่า 15 หัวข้อใหม่ล่าสุดที่ทันสถานการณ์ เพื่อนำเสนอมุมมอง ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี่การเงินการลงทุนใหม่สู่ยุคดิจิตัล และเทคโนโลยี่ธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิคส์ใหม่ในอนาคตอันใกล้ที่จะมาถึง ด้วยวิทยากรชั้นนำที่มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์หลากหลายในระดับประเทศ นอกจากนี้ มีการจัดพื้นที่บูธของผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว เพื่อจัดแสดงสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน เช่น สินเชื่อหลากหลายประเภท กองทุนประเภทต่างๆ บริการทางการเงินและการลงทุน เช่น การให้บริการที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยี่ด้านการเงินและการลงทุนที่เป็นความสำคัญในการพัฒนาระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิคส์ทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานเกิดความเข้าใจ เห็นประโยชน์ และตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบูธของผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน