‘ฉันคือเธอ’นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของ วสันต์ สิทธิเขตต์รวบรวมผลงานของศิลปินไว้มากที่สุด ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นถึงปัจจุบัน โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร [PR]

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) นำเสนอนิทรรศการโดยศิลปิน วสันต์ สิทธิเขตต์ รวบรวมผลงานของศิลปินไว้มากที่สุดกว่า 100 ผลงาน วันที่ 23 มีนาคม – 27 พฤษภาคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

- Advertisement -

ภัณฑารักษ์รับเชิญ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์

ภัณฑารักษ์ร่วม อดุลญา ฮุนตระกูล

ผลงานของวสันต์ล้วนมีความโดดเด่น ดึงดูดและท้าทาย สร้างภาษาศิลปะ ส่วนบุคคลที่เป็นอิสระ และเคลื่อนตัวในหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนอง ปัญหาสังคมร่วมสมัยอย่างฉับพลัน วสันต์แสดงออกผ่านการเสียดสี ล้อเลียน และการเปรียบเปรยอย่างเป็นนัยยะ ด้วยความสามารถรอบด้านทางศิลปะ ที่ได้เสาะหาวิธีการแสดงออกอันหลากหลาย รวมไปถึงการริเริ่มทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มศิลปิน นักเคลื่อนไหวทั้งภาคองค์กรและภาคประชาชนที่ต่อสู้เพื่อตอบสนองต่อปัญหาทั้งทางสังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบัน วสันต์ได้เป็นตัวแทนศิลปินจากประเทศไทยเข้าร่วมแสดงงานในเวทีระดับโลกหลายแห่ง ทั้งที่ประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา

นิทรรศการ ฉันคือเธอ คือการต่อยอดแนวความคิดจากชุดผลงานเมื่อปี 2536 ในครั้งนั้น I Am You นำเสนอความเวียนว่ายของวัฎจักรชีวิตและความทุกข์ สำหรับในปี 2561 นี้ แนวคิด I Am You หรือ ฉันคือเธอ ถูกนำมาตีความอีกครั้งและกระจายออกเป็น 5 หัวข้อ นำเสนอผลงานตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน

เริ่มต้นจากการมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินเพื่อทำความเข้าใจถึงแก่นของความคิดและผลงานใน “อุดมคติ & อุดมการณ์” (Ideals and Ideology) ต่อด้วยการตั้งคำถามถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกของศิลปินผ่าน “อำนาจ กับ ไร้อำนาจ” (Powerful vs Powerless) “ความดิบเถื่อนคืออาวุธ” (Raw Aesthetic as a Weapon) และ “ใบหน้า เรือนร่างและเสรีภาพ” (Face, Figure and Liberty) แล้วมองความเป็นปัจจุบันสมัยจากกิจกรรมทางสังคมที่ศิลปินมีส่วนร่วมใน “โลกสวยด้วยประท้วง” (Protest And Making The World A Better Place)

นอกจากการบอกเล่าแนวคิดของผลงานและชีวิตความเป็นศิลปินนักกิจกรรมของวสันต์ สิทธิเขตต์แล้ว ในระหว่างที่นิทรรศการจัดแสดง ยังนำเสนอกิจกรรมการศึกษา “Curator Tour” “Artist Talk” “Critic Talk” และเวิร์คชอปสำหรับเด็กอีกด้วย

สอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0 2214 6630 ต่อ 501-503

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bacc.or.th/facebook.:baccpage /instagram: baccbangkok