เมืองไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว [PR]

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว ใน “โครงการอบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิต” ให้แก่นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยที่ดำเนินธุรกิจควบคู่การดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  ณ  เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงใหม่

- Advertisement -