บาร์บีคิวพลาซ่า ปันความรู้ข้ามธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการ [PR]

บาร์บีคิวพลาซ่า โดย นางสาวบุณย์ญานุช  บุญบำรุงทรัพย์ (คนกลาง จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด นำทีมผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายงานบริการร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า จำนวน 220 ท่าน รับฟังการบรรยายเรื่อง “บริหารสาขาอย่างไร ให้การบริการเป็นเลิศ”

- Advertisement -

ภายใต้โครงการ How to deliver service excellence โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระยุทธ สวัสดิ์ศรีสุข (คนกลาง จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และคณะผู้บริหารจาก 7-Eleven มาช่วยถ่ายทอดความรู้ พร้อมไขความลับในเรื่องการบริหารสาขาแบบ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ถือเป็นการแบ่งปัน และบูรณาการความรู้ด้านงานบริการข้ามธุรกิจระหว่างธุรกิจบริการร้านอาหารกับธุรกิจบริการร้านสะดวกซื้อครั้งสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศต่อผู้บริโภค และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบาร์บีคิวพลาซ่าได้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ในหัวข้อเรื่อง “การส่งความสุขให้กับผู้คนสู่การสร้างแบรนด์ที่คนรัก”