บาร์บีคิวพลาซ่า ปันความรู้ข้ามธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริการ [PR]

บาร์บีคิวพลาซ่า โดย นางสาวบุณย์ญานุช  บุญบำรุงทรัพย์ (คนกลาง จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด นำทีมผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายงานบริการร้านอาหารบาร์บีคิวพลาซ่า จำนวน 220 ท่าน รับฟังการบรรยายเรื่อง “บริหารสาขาอย่างไร ให้การบริการเป็นเลิศ”

ภายใต้โครงการ How to deliver service excellence โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระยุทธ สวัสดิ์ศรีสุข (คนกลาง จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และคณะผู้บริหารจาก 7-Eleven มาช่วยถ่ายทอดความรู้ พร้อมไขความลับในเรื่องการบริหารสาขาแบบ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ถือเป็นการแบ่งปัน และบูรณาการความรู้ด้านงานบริการข้ามธุรกิจระหว่างธุรกิจบริการร้านอาหารกับธุรกิจบริการร้านสะดวกซื้อครั้งสำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้เกิดการบริการที่เป็นเลิศต่อผู้บริโภค และโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบาร์บีคิวพลาซ่าได้ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่พนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ในหัวข้อเรื่อง “การส่งความสุขให้กับผู้คนสู่การสร้างแบรนด์ที่คนรัก”

- Advertisement -