ธนชาตประกันภัยปลุกจิตสำนึกเยาวชน-เปิดเวที Drive DD United season 3 ประกวดคลิปลด “สปีด” สร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ [PR]

ธนชาตประกันภัย จับมือ คปภ.-สสส.-สคอ. ปลุกจิตสำนึกเยาวชน รณรงค์ลดความเร็วจากการขับขี่ มุ่งสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุ ชวนนักศึกษาแสดงพลังผลิตคลิปวิดีโอส่งประกวดกับโครงการ “Drive DD United season 3” หัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโอกาสโชว์ผลงานใน “ADFEST 2018” เวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค มูลค่ารางวัลรวมกว่า 200,000 บาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง 25 ต.ค. ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United

- Advertisement -

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนชาตประกันภัย ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการรับประกันอุบัติเหตุรถยนต์ตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงเห็นความสำคัญในการร่วมกันป้องกันและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน อันเป็นที่มาของโครงการ Drive DD United season 3” ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดชั้นปีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสูงสุดร่วมแสดงพลังคนรุ่นใหม่ “คิด” และ “ทำ” คลิปวิดีโอส่งประกวด โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในหัวข้อ “คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน” หวังให้กิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถยนต์ให้กับเยาวชนทั้งในฐานะผู้รับสื่อและในอนาคตหลายคนอาจเติบโตขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสื่อสู่สาธารณะและกลายเป็นกำลังสำคัญในการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุอย่างยั่งยืน สำหรับปีนี้ ธนชาตประกันภัย ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนน นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในฐานะที่ คปภ. ดูแลกำกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและรับนโยบายตรงจากภาครัฐบาล ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ที่นอกจากออกมาตรการดูแลผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับการ

ช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุแล้ว ยังร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยส่งเสริมและรณรงค์เพื่อลดอุบัติภัยบนถนน ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยด้วย จึงเชื่อมั่นว่าโครงการ Drive DD United season 3” จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น และลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อีกทาง

ด้าน นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศ มีมูลค่ามหาศาล มากกว่า 5 แสนล้านบาท/ปี คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เนื่องจากคนไทยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก  และเยาวชนคือกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด โดยร้อยละ 80 เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และ ทุก 24 นาทีมีคนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน 1 คน นั่นหมายความว่า มีครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักอยู่ทุกวัน ดังนั้นการที่ทุกภาคส่วนร่วม “สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย” ในการใช้รถใช้ถนนเป็นเรื่องสำคัญ โดยต้องร่วมมือกันป้องกันอุบัติเหตุอย่างจริงจัง และเชื่อว่าจะลดปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในอนาคตได้อย่างชัดเจน

ขณะที่ นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การที่ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการรณรงค์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ และค่านิยม ทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจในตัวบทกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของการมีวินัยจราจรในวงกว้าง แต่ความยากอยู่ตรงที่แผนงานการสื่อสารจะพัฒนาสอดรับไปกับกลไกหลักอีกหลายเรื่องที่เป็นกลไกของการแก้ปัญหาจริงในการทำงานลดอุบัติเหตุทั้งในระดับองค์กร ชุมชน หน่วยงาน และสังคมได้จริงมากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากทุกองค์ประกอบขับเคลื่อนไปพร้อมกัน โอกาสที่จะลดอุบัติเหตุในภาพรวมก็จะยิ่งสูงมากขึ้น

ทั้งนี้  โครงการDrive DD United season 3” จะเปิดรับสมัครเป็นประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งผลงานคลิปความยาวไม่เกิน 1 นาที การตัดสินแบ่งเป็น 2 รอบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการครีเอทีฟ โปรดักชันและวงการสื่อระดับแถวหน้าของไทยเป็นกรรมการ ดังนี้ รอบคัดเลือก คัดเลือกคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เหลือเพียง 20 ทีมที่ดีที่สุดเพื่อทำ Workshop กับ 4 Speakers ชื่อดังของเมืองไทย พร้อมรับทุนสนับสนุนจากธนชาตประกันภัยทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำคลิปวิดีโอกลับไปพัฒนาให้สมบูรณ์ รอบตัดสิน ผู้สมัคร 20 ทีมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ

รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทคลิปวิดีโอด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) จำนวน 3 รางวัล และประเภทคลิปวิดีโอที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ชม (Popularity) จำนวน 1 รางวัล ผู้ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่สำคัญมีรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะเลิศด้านผลงานสร้างสรรค์ (Creativity) โดยธนชาตประกันภัยจะส่งไปดูงาน ASIA PACIFIC ADVERTISING FESTIVAL 2018 (ADFEST 2018) เวทีโฆษณาที่เก๋าที่สุดแห่งเอเชีย-แปซิฟิค และส่งผลงานประกวดให้ในประเภท New Director Lotus มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้แล้ววันนี้ถึง 25 ต.ค. 2560 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : Drive DD United