ธ.ก.ส. ออกสลากออมทรัพย์ทวีสินเกษตรมั่นคง เปิดรับฝากแล้ววันนี้ทุกสาขา [PR]

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.)  เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุด “เกษตรมั่นคง”  เปิดให้จองแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา  ราคาหน่วยละ 500 บาท อายุสลาก 3 ปี  โดยเปิดรับฝาก 7 หมวดๆละ 10 ล้านหน่วย รวม 70 ล้านหน่วย รวมเป็นเงิน 35,000 ล้านบาท ผู้ที่ฝากจนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 7 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.467 ต่อปี  ได้ออม ได้ดอกเบี้ย ได้ลุ้น 20 ล้าน ถึง 36 ครั้ง รวม 147,938 รางวัล เป็นเงินกว่า 59 ล้านบาทต่อครั้ง

- Advertisement -

กำหนดการออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมออกรางวัลในวันที่ 17  พร้อมออกรางวัลครั้งแรกในวันที่ 16 กันยายน 2560  และออกรางวัลครั้งสุดท้ายวันที่ 16 สิงหาคม 2563 รวมออกรางวัล 36 ครั้ง   ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออมแก่ประชาชนทุกภาคส่วนและเป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรไทย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร http://www.baac.or.th หรือ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ โทร 0 2555 0555