เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล CSR ระดับเอเชีย [PR]

มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  พร้อมทีมงานคณะผู้บริหาร  เข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA)  ผู้ประกอบการดีเด่นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเภท Social Empowerment  จากโครงการ “FWD in Partnership with PWD”

- Advertisement -

โดยจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี  ซึ่ง เป็นโครงการจ้างงานผู้พิการเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้พิการ   เพื่อตอกย้ำกับความเป็นผู้นำองค์กรที่สร้างความแตกต่าง โดยมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการงาน และคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ และความยั่งยืนไปด้วยกัน   ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ