HomePR Newsซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ หนุนไทยแลนด์ 4.0 สร้างนักออกแบบไทย ด้วยหลักสูตรอินเตอร์ ในค่าเรียนประหยัด [PR]

ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ หนุนไทยแลนด์ 4.0 สร้างนักออกแบบไทย ด้วยหลักสูตรอินเตอร์ ในค่าเรียนประหยัด [PR]

แชร์ :

ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ พร้อมปั้นนักออกแบบไทย เสริมแกร่งความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจออกแบบและแฟชั่นของผู้ประกอบการไทย สอดคล้องนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ เผยปัจจุบันนักออกแบบยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดของไทย ชูจุดแข็งของสถาบันฯ เรียนได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการออกแบบมาก่อน มาตรฐานหลักสูตรจากอิตาลี เรียนกับอาจารย์จากประเทศชั้นนำด้านการออกแบบ ด้วยค่าเล่าเรียนที่น้อยกว่าสถาบันนานาชาติอื่นๆ ถึง 1 ใน 3

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ศ. (พิเศษ) ดร. สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าวว่า “สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงาน โดย มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังค์  สิรินธโร ภายใต้พันธกิจหลัก คือ มุ่งพัฒนานักออกแบบไทย ให้สามารถพัฒนาฝีมือการออกแบบให้ทัดเทียมและสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเป้าหมายสำคัญคือ มุ่งหวังให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการออกแบบ (Design Center) ของอาเซียน เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ ใช้ระยะเวลา 2 ปี ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเปิดสอนใน 2 สาขาวิชาคือ ในสาขาการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) และ การออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ (Interior & Product Design)”

“จากโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ที่ต้องการยกระดับจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม สู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไปในทิศทางนั้นได้คือ ประเทศไทยต้องมี ‘นักออกแบบ’ (ดีไซเนอร์) อย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นจุดต้นน้ำที่จะพลิกให้ผู้ประกอบการของไทยเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการรับจ้างผลิตตามออเดอร์ ไปสู่การสร้างแบรนด์ เพิ่มมูลค่าของสินค้า และสร้างความยั่งยืนในธุรกิจได้อย่างแท้จริง” ศ. (พิเศษ) ดร. สาคร กล่าว

ปัจจุบันกำลังการผลิตบุคลากรด้านการออกแบบที่มีคุณภาพของไทย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งหากเป็นการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย แม้จะมีค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก แต่ต้องสอบคัดเลือก รับนักศึกษาจำกัด และใช้เวลาเรียนถึง 4 ปี หรือหากจะเรียนในสถาบันการออกแบบของเอกชน ก็จะมีค่าเล่าเรียนที่สูงเกินไป ซึ่งเป็นอุปสรรคทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หลักสูตรของซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ที่พัฒนามาจากหลักสูตรของประเทศอิตาลีซึ่งเป็นผู้นำด้านการออกแบบและการศึกษาการออกแบบของโลก และใช้อาจารย์ผู้สอนจากประเทศชั้นนำด้านการออกแบบผู้มีประสบการณ์งานออกแบบ และการสอนในระดับนานาชาติ จะช่วยยกระดับการศึกษาด้านการออกแบบของไทย ดึงศักยภาพของนักออกแบบ พร้อมๆ กับเปิดวิสัยทัศน์ที่เป็นมาตรฐานการออกแบบระดับโลกได้

“ดังนั้น โครงสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ของ ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เพื่อพัฒนาการศึกษาแฟชั่นให้มีคุณภาพ ด้วยอัตราค่าเรียนที่ไม่สูงมาก แต่เพียงพอให้สถาบันดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงตอบโจทย์ด้านการผลิตนักออกแบบที่มีคุณภาพได้ สถาบันฯ สามารถทำหลักสูตรระดับนานาชาติได้มีมาตรฐานรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และยังมีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันชั้นนำระดับโลกทั้งในยุโรปและทวีปอื่นๆ เรียนกับอาจารย์จากประเทศชั้นนำด้านการออกแบบ  ในค่าเล่าเรียนที่ต่ำกว่าการเรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศถึง 1 ใน 3 ซึ่งปัจจุบันค่าเทอมของสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์อยู่ที่ 190,000 บาทตลอดหลักสูตร 2 ปี นอกจากนี้ ผู้ที่จะมาสมัครเรียน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านการออกแบบมาก่อน และสามารถเลือกช่วงเวลาเรียนได้ทั้งในรอบวันจันทร์-อังคาร และวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจะให้เปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจในการออกแบบสามารถเข้ามาศึกษาได้ง่ายขึ้น” ศ. (พิเศษ) ดร. สาคร กล่าวเพิ่มเติม

ในปีนี้ ทางสถาบันได้ชูเรื่อง การเริ่มจากสิ่งที่ชอบ สู่ความเป็นมืออาชีพ หรือ “Real Passion Real You” เพื่อสื่อสารไปยังผู้ที่สนใจงานออกแบบ ตอกย้ำว่าการออกแบบไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเปิดใจเข้ามาศึกษาและพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพการออกแบบอย่างเต็มตัว สร้างความภูมิใจ และร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทย เข้าสู่เศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ยังต่อยอดหลักสูตรให้กับนักศึกษา โดยมีความร่วมมือกับ สถาบัน Istituto Europeo di Design (IED) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นสถาบันการออกแบบติดอันดับหนึ่งในสิบของโลก โดยนักศึกษาสามารถเรียนที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์จำนวน 2 ปี แล้วสามารถเรียนต่อที่ IED ที่ประเทศอิตาลี อีก 2 ปี เพื่อได้รับวุฒิ Diploma Accademico di primo I Livello ซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี หรือเรียนที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ 1 ปีหรือ 2 ปี และเรียนต่อที่ IED อีก 1 ปี ที่ประเทศสเปน หรืออิตาลี เพื่อรับวุฒิ Master Accademico di primo I Livello เทียบเท่าปริญญาโทได้

โดย ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ มีเป้าหมายสำคัญคือ มุ่งหวังให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการออกแบบ (Design Center) ของอาเซียน ด้วยการนำองค์ความรู้ระดับนานาชาติมาที่ประเทศไทย ปัจจุบันนักศึกษาของสถาบันฯ ไม่ได้มีเพียงคนไทยเท่านั้น แต่สถาบันยังดึงดูดนักศึกษาด้านการออกแบบจากประเทศต่างๆ ให้เข้ามาศึกษาด้วย อาทิ อิตาลี สหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และมาเลเซีย เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาด้านการออกแบบสามารถสมัครเรียนที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ได้แล้ววันนี้ ทั้งนี้สถาบันฯ จะมีจัดงาน Open House ในวันเสาร์ที่ 13 และ 27 พฤษภาคมนี้ เพื่อแนะนำหลักสูตร ชมผลงานนักศึกษา และพูดคุยกับศิษย์เก่าที่สร้างแบรนด์และเข้าสู่วงการออกแบบ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-741-3717-8  หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chanapatana.com  และ www.facebook.com/Chanapatana/

If Life is Design!


แชร์ :

You may also like