เอ็ม บี เค การันตี ปันน้ำใจ ปรับปรุงเรือนนอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ จ.กาญจนบุรี [PR]

mbkบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ธุรกิจการเงินในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป ที่ให้บริการสินเชื่อทั่วไป พร้อมด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ และสินเชื่อระยะสั้นสำหรับวงเงินประเภท Bridging Loan นำรายได้จากกิจกรรมมินิมาราธอนการกุศล ‘MBK Guarantee 2nd Charity Race Bangkok 2016′ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา จัดกิจกรรม ‘การปรับปรุงเรือนนอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี’ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่เยาวชนไทยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด กล่าวว่า “เอ็ม บี เค การันตี มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ควบคู่กับการระดมทุนเพื่อส่งต่อสุขอนามัยที่ดีแก่เยาวชนไทย โดยนำรายได้ทั้งหมดจากกิจกรรมมินิมาราธอนการกุศล ‘MBK Guarantee 2nd Charity Race Bangkok 2016′ ไปซ่อมแซมเรือนนอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งชำรุดทรุดโทรม ให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการพักอาศัยของเยาวชน อันเป็นรากฐานของการมีสุขอนามัยที่ดี เพราะเมื่อเด็กได้รับการพักผ่อนเพียงพอในสภาพแวดล้อมที่ดี ก็จะส่งผลต่อพัฒนาการและนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของนักเรียนทุกคน”

- Advertisement -

“พนักงานทุกคนของ เอ็ม บี เค การันตี ได้แบ่งหน้าที่ ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาเรือนนอน มาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี โดยใส่ใจตั้งแต่ระบบโครงสร้างหลังคา สุขาภิบาล ไฟฟ้า น้ำประปา และการระบายน้ำ ไปจนถึงงานตกแต่งภายใน เพื่อให้เรือนนอนใหม่สามารถใช้งานได้อย่างครบครัน ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ” นายศักดิ์ชัย กล่าวเพิ่มเติม

นายพูน จิตตะเสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ กล่าวว่า “โรงเรียนบ้านกองม่องทะเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่เปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ในพื้นที่ยากลำบาก เดินทางเข้าถึงยาก บริเวณตะเข็บชายแดนเขตทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อ. สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปิดสอนระหว่างชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 295 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ จากหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง และบางส่วนก็อยู่ห่างไกลออกไปในรัศมีโดยรอบ 8 กิโลเมตร แม้ทางโรงเรียนจะมีการจัดสรรรถตู้รับ – ส่งนักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียนแล้ว แต่ยังคงมีนักเรียนบางส่วนจากหมู่บ้านที่ห่างไกลจากโรงเรียนมาก เช่น หมู่บ้านสาลาวะ หมู่บ้านไล่โว่ หมู่บ้านเกาะสะเดิ่ง หมู่บ้านสะเน่พ่อง และหมู่บ้านซองกาเลีย ซึ่งถนนหนทางมีความทุรกันดารทำให้ไม่สามารถเดินทางไป – กลับได้ ทางโรงเรียนต้องจัดหาที่พักสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้ โดยเป็นเรือนนอนจำนวน 2 หลัง แยกระหว่างชายและหญิง รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน ซึ่งทำให้เรือนนอนดังกล่าวมีสภาพความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างแออัดเนื่องจากมีเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีสภาพเก่า ทรุดโทรม อากาศไม่ถ่ายเท รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ชำรุดใช้การไม่ได้หลายส่วน ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลที่จะนำมาปรับปรุงเรือนนอนนั้นก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ”

“ผมรู้สึกดีใจ และขอขอบคุณทาง บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนบ้านกองม่องทะในทุกๆ ด้าน ทั้งการปรับปรุงอาคารเรือนนอนให้มีสภาพดีน่าอยู่อาศัย และการจัดกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านต่างๆ ทำให้เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรอยยิ้มและมีความสุขอีกครั้ง” นายพูน กล่าวเพิ่มเติม

เด็กหญิงพฤกษา เศรษฐพันธุ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ กล่าวว่า “รู้สึกดีใจและมีความสุขมากค่ะ ตื่นเต้นมากที่ได้เรือนนอนใหม่ที่สวยงาม น่าอยู่ นอนหลับสบายมากขึ้น มีแสงไฟส่องสว่างในตอนดึกๆ ที่ตื่นมาเข้าห้องน้ำ ห้องน้ำก็สะอาด และมิดชิด ทำให้รู้สึกปลอดภัยเวลาอาบน้ำ  ขอขอบคุณทีมงานจากบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ที่มาสร้างความสุขให้กับพวกหนูค่ะ”

นอกจากการส่งมอบเรือนนอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทเอ็ม บี เค การันตี จำกัด ยังได้เดินทางไปจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตด้านต่างๆ ที่ให้ทั้งความรู้และความสนุก พร้อมมอบอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นในการเรียนและดำรงชีวิตด้วย ซึ่งถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านกองม่องทะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ