กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมผูกปิ่นโตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน [PR]

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5

“สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน”  –  กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผ่านกิจกรรม “ผูกปิ่นโตข้าว” โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานที่สนใจ ร่วมซื้อข้าวอินทรีย์โดยตรงจากชาวนาที่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง และจัดส่งมาที่บริษัทเป็นประจำทุกเดือน ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 2

- Advertisement -

พร้อมคัดสรรข้าวอินทรีย์คุณภาพ มามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เพื่อร่วมสนับสนุนกลุ่มชาวนาที่รวมตัวกันเป็นชุมชนเพื่อทำนาแบบไม่ใช้สารเคมี ให้สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทั้งผู้บริโภคและชาวนา รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนไทยให้เติบโตแข็งแกร่ง