กรุงศรี คอนซูมเมอร์ รวมพลังปลูกป่าชายเลนตามรอยพ่อ [PR]

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5-11“ปลูกป่าสืบสานพระราชปณิธาน “คณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ที่ทางกรุงศรีคอนซูมเมอร์ที่ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าที่จะปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น ในโครงการดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าชายเลน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- Advertisement -