Homedating christchurch10 เรื่องคุณต้องรู้ก่อน “แรด” (จะสูญพันธุ์)

10 เรื่องคุณต้องรู้ก่อน “แรด” (จะสูญพันธุ์)


%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-rhino

22 กันยายนของทุกปี #วันอนุรักษ์แรดโลก  World Rhino Day หรือ วันอนุรักษ์แรดโลก มีมาเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงสถานการณ์ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของแรดที่ยังคงถูก ล่าอย่างผิดกฏหมายอยู่ในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา แรดได้ลดจำนวนลงทั่วโลกกว่าร้อยละ 95

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

22-sep-2

rhino-day

แรดถูกฆ่าเพียงเพื่อนำนอของมันไปทำเป็นเครื่องประดับและยาแผนโบราณในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งในหลายพื้นที่ยังมีความเชื่อที่ว่านอแรดนั้นสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมในยารักษาโรคมะเร็งได้ ทั้งที่ไม่พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใดระบุว่ามันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ใดๆ เลยก็ตาม

ในปัจจุบันนี้แรดเหลือเพียง 5 ชนิดพันธุ์ซึ่งทุกชนิดพันธุ์ล้วนแล้วแต่ถูกจัดอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ และประชากรแรดยังคงถูกล่าอย่างต่อเนื่องซึ่งหากการล่าแรดเพื่อเอานอยังคงดำเนินต่อไปในอัตราปัจจุบัน แรดจะสูญพันธุ์อย่างถาวรในช่วงชีวิตของเราทุกคน

ในการนี้ องค์กร WildAid ขอความอนุเคราะห์สื่อมวลชนทุกท่านร่วมกันเผยแพร่เรื่องราวนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยเพื่อช่วยกันรักษาชีวิตของแรดทั่วโลก และให้ประชาชนได้  #หยุดซื้อ #หยุดใช้ และ #หยุดรับ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากซากสัตว์ป่าเช่นนอแรด และงาช้าง

 

รู้หรือไม่?

1. โลกสูญเสียประชากรแรดไปกว่าร้อยละ 95 ภายในระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา และสาเหตุหลักของการลดลงอย่างรวดเร็วนั้นมาจากการล่าแรดอย่างผิดกฎหมายเพียงเพื่อนำนอแรดไปเป็นเครื่องประดับและยาแผนโบราณ

2.นอแรดถูกใช้เป็นยาแผนโบราณในการรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างแพร่หลายในภูมิภาคเอเชีย และยังมีความเชื่อว่ามันสามารถนำมารักษาโรคมะเร็งได้ ทั้งที่ไม่พบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใดระบุว่ามันมีคุณสมบัติทางการแพทย์ใดๆ เลยก็ตาม

3.หลายคนอาจคิดว่าแรดถูกพบได้เพียงแค่ในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ หรือประเทศอินเดียเท่านั้นแต่รู้หรือไม่ว่าในผืนป่าของประเทศไทยเรานี้เองก็เคยเป็นที่อยู่อาศัยของแรดถึง 2 ชนิดพันธุ์ อันได้แก่ แรดชวาหรือระมาด และแรดสุมาตราหรือกระซู่ ที่ถูกประกาศว่า “สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ” ไปนับทศวรรษแล้ว

4.แรดถูกฆ่าเพียงเพื่อนอที่ทำมาจากเคราตินสารประกอบเดียวกับที่พบได้ในเส้นผมและเล็บของพวกเรา

5.แรดในแอฟริกาใต้จำนวนกว่า 1200 ตัว ถูกฆ่าในปี 2557

6.แรดมีอิทธิพลที่สำคัญต่อระบบนิเวศน์ โดยการช่วยควบคุมการเติบโตของพืช ดูแลรักษาทุ่งหญ้า ลดโอกาสการเกิดไฟไหม้ และทำให้ดินอุดมสมบูรณ์

7.แรดใช้นอในการปกป้องลูกและเขตแดนของตนรวมถึงใช้ในการขุดหาแหล่งน้ำและ อาหารอีกด้วย

8.ผู้ล่าที่เป็นอันตรายต่อแรดมีเพียงเผ่าพันธุ์เดียว นั่นคือมนุษย์

9.แรดดำตะวันตก หรือแรดดำแอฟริกันตะวันตก เพิ่งถูกระบุว่า “สูญพันธ์” ในปี 2554 ที่ผ่านมา

10.ประชากรแรดกำลังอยู่ในสภาพไม่มั่นคง เนื่องจากแรดเพศผู้มักตกเป็นเป้าหมายเนื่องจากนอขนาดใหญ่ของพวกมัน

11.ด้วยความสูงถึง 6 ฟุต แรดถูกจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ที่มีน้ำหนักได้มากถึง 6000 ปอนด์


You may also like