ป.ป.ช. จับมือพันธมิตรจัดงานมอบรางวัลช่อสะอาด ให้กำลังใจคนผลิตสื่อสร้างสรรค์งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 6 [PR]

ช่อสะอาดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และกลุ่มทรู จัด “พิธีมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมไทยให้น่าอยู่

ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 6 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สนับสนุนยกย่องบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยการสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อที่มีเนื้อหาในการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมตลอดจนป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยแบ่งการรับรางวัลช่อสะอาด คือ สำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในงานได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล พร้อมด้วย นางสุวณา สุวรรณจูฑะ ประธานอนุกรรมการ เข้าร่วมในพิธี

- Advertisement -

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า “ป.ป.ช.คาดหวังว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่ความแข็งแกร่งในการสร้างเครือข่ายภาคสื่อมวลชน และได้รับความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ให้เป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคสื่อมวลชน ให้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มุ่งเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างจริงจัง และให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มุ่งหวังให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้หมดไปจากสังคมไทย และให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” พล.ต.อ.วัชรพลฯ กล่าวทิ้งท้าย

โดยการรับรางวัลช่อสะอาด แบ่งเป็นดังนี้ สำหรับบุคคล/องค์กรที่มีผลงานสร้างสรรค์สื่อดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สาขารายการโทรทัศน์ 11 รางวัล สาขาโฆษณา 6 รางวัล สาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว 10 รางวัล รับรางวัลโล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตรอีก 17 รางวัลจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป รับรางวัลโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

นอกจากนี้ภายในงานมีคนบันเทิง ศิลปินดารา เข้ารับรางวัลคุณภาพอย่างมากมาย อาทิ “หน่อง-อรุโณชา ภาณุพันธุ์” ผู้จัดการละคร, “นก-ฉัตรชัย เปล่งพานิช” ดารานักแสดง, “เกรซ-กาษจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า” และ “พีพี-พัชญา เพียรเสมอ” ดารานักแสดงจากละคร เรื่อง สารวัตรเถื่อน สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และมีศิลปิน AF 9 ,AF 10 มาร่วมโชว์พลังเสียงร้องเพลง คนดีที่ไทยต้องการ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับบุคคลคุณภาพทุกๆสาขา สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ www.nacc.go.th  หรือ  0-2528 4800-4849