ประกาศฟ้าผ่า ญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCB ลาออกจากตำแหน่ง

 คุณญนน์ โภคทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB  ประกาศฟ้าผ่าเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง โดย ญนน์ โภคทรัพย์ ขอลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  

- Advertisement -

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ที่ คุณญนน์ โภคทรัพย์ เริ่มต้นการทำงานที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าบุคคลและกิจการเครือข่ายสาขา จนกระทั่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันนี้ คุณญนน์ โภคทรัพย์ เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถอย่างดีเยี่ยม ดังปรากฏจากผลงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญในการสร้างความเติบโตของธนาคารฯ อย่าง   ก้าวกระโดด และนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ

อย่างไรก็ตาม คุณญนน์ ได้เล็งเห็นว่า ขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะได้นำประสบการณ์และสิ่งที่เรียนรู้จากความสำเร็จที่สั่งสมมาไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามความประสงค์ส่วนตัวและของครอบครัว จึงเรียนเสนอคณะกรรมการของธนาคารฯ เพื่อขอยุติบทบาทการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

คณะกรรมการธนาคารฯ รับทราบความประสงค์ดังกล่าว และได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสามารถของคุณญนน์ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์จึงมีมติให้คุณญนน์ โภคทรัพย์ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของธนาคารฯ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน คุณญนน์ โภคทรัพย์ และธนาคารฯ จะประกาศให้ทราบเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วต่อไป