เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มอบกาวซีเมนต์และกาวยาแนวมูลค่า 200,000 บาทแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [PR]

11

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) เห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือช่างไทย  มอบกาวซีเมนต์และกาวยาแนวมูลค่า 200,000 บาท แก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมช่างปูกระเบื้องใน พ.ศ.2559  โดยในภาพ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงานรับมอบผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และกาวยาแนวจากคุณพิมพ์ใจ อุตะเดช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด

- Advertisement -

ต้องการค้นหาข้อมูลบริษัท ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม ปูนฉาบบาง และมอร์ต้าเทคนิคพิเศษ ได้ที่ www.weberthai.com, เฟสบุคและยูทูป ค้นหาคำว่า ”เวเบอร์ ตราตุ๊กแก”, หรือสามารถโหลดแอพพลิเคชั่น ค้นหาคำว่า ”Weber TH”

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านกาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ ก่อตั้งที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2443 มีสาขา 51 ประเทศทั่วโลก พนักงานกว่า 10,000 คน และฐานการผลิต 240 แห่งทั่วโลก โดยมี บริษัทแม่ คือ แซง-โกแบ็ง กลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย  พัฒนา ผลิต และกระจายวัสดุสำหรับอาคารก่อสร้าง เพื่อจัดหานวัตกรรม ในการรองรับการเติบโต การประหยัดพลังงาน และห่วงใยปกป้องสิ่งแวดล้อม

ที่ประเทศไทย เวเบอร์ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายในตลาดของการปูกระเบื้อง กาวซีเมนต์ กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม ปูนฉาบบาง และมอร์ต้าเทคนิคพิเศษ เวเบอร์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า เวเบอร์ สัญลักษณ์ตุ๊กแก อย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวเบอร์  ตราตุ๊กแก เป็นหนึ่งเดียวของผู้ผลิตกาวและกาวยาแนวปูกระเบื้องที่ได้ผ่านการรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001  (Green Industry) “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry)” มาตรฐานการผลิตระดับโลก World Class Manufacturing (WCM)  และมาตรฐานยุโรป (European Norm) เพื่อรับประกันว่า  เวเบอร์  ตราตุ๊กแก ได้มุ่งมั่นพัฒนาและเห็นคุณค่าของคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การบริการ รวมไปถึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทุกคน

เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับงานปูกระเบื้องและผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง เรารับประกันในกำลังการผลิตที่เพียงพอและให้บริการในการจัดส่งที่ดีที่สุดด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ  เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีฐานการผลิต 2 แห่งที่จังหวัดสระบุรีและได้เปิดตัวโรงงานใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น อีกทั้งฐานการผลิตที่จังหวัดสระบุรี ถือได้ว่าเป็น โรงงานผลิตกาวซีเมนต์และยาแนวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ได้นำ ระบบมาตรฐานความปลอดภัยและห่วงใย (EHS สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ-ความปลอดภัย ) ซึ่งเป็นปรัชญาทางการผลิต ตามมาตรฐานของ เวเบอร์ ที่ใช้กันในทั่วโลกมาใช้ในการดำเนินงานผลิตที่โรงงานเวเบอร์