ททท. ประกาศทีมบล็อกเกอร์ผู้ชนะเลิศโครงการ “The Amazing Journey Blogging Contest” [PR]

AJBC-(3)

ศุกรีย์  สิทธิวนิช  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ให้แก่ ทีม Blogger ที่ชนะเลิศจากการแข่งขันโครงการ “The Amazing Journey Blogging Contest” ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม TB08 (เมืองปราสาทสองยุค จ.บุรีรัมย์ และรางวัล POPULAR VOTE ได้แก่ทีม T10 (ยุทธจักรความอร่อย จ.ตรัง)   ในการนี้ได้รับเกียรติจากพันธมิตรผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว ได้แก่ จิดาภา แพร์รี่  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรระหว่างประเทศ  สายการบินนกแอร์ , วาสิต  สิโรดม กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอาท์ดอร์  อินโนเวชั่น จำกัด, ธีรคุปต์ ธรรมมณีวงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  บริษัท  ไทยเรนท์อะคาร์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด, ณัฐกฤตา เหลืองไพบูลย์ศรี Operation Mananger  บริษัท โอ๊คลี่ย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน 

- Advertisement -

ศุกรีย์ กล่าวว่า “โครงการ The Amazing JourneyBlogging Contest จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในโครงการ 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ซึ่ง ททท. เร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เกิดการรับรู้และออกเดินทางท่องเที่ยว  และยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มที่นิยมบริโภคสื่อออนไลน์”  โดยครั้งนี้ ททท. คัดเลือกกลุ่ม “บล็อกเกอร์” ด้านท่องเที่ยวและด้านอาหาร ระดับแนวหน้าและมีชื่อเสียงของประเทศไทย เข้าร่วมในโครงการ “The Amazing Journey Blogging Contest”  กิจกรรมหลัก คือ การรวมกลุ่ม Blogger ขึ้นมา 12 ทีม รวม 31 บล็อก ออกเดินทางใน 12 เส้นทางเมืองต้องห้าม…พลาด ซึ่งคัดเลือก 12 จังหวัด จาก 5 ภูมิภาคของไทย ได้แก่ ลำปาง, เพชรบูรณ์, น่าน, บุรีรัมย์, เลย, สมุทรสงคราม, ราชบุรี,  ตราด, จันทบุรี, ตรัง, ชุมพร และนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวหลักๆ ด้วยการจับฉลากแบ่งเส้นทางการเดินทาง โดยบล็อกเกอร์แต่ละทีมจะสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวในแบบของตนเอง และUpload เรื่องราวการเดินทางที่น่าประทับใจไปยัง Social Media ในช่องทางของตนเอง อาทิ Facebook Twitter และ Instagram ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2558  โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ มียอดเข้าชมสูงถึง 3 ล้านครั้ง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตอนเริ่มโครงการโดยคาดหวังจำนวนผู้เข้าชมไว้ที่จำนวน 1.5 ล้านครั้ง

สำหรับการตัดสิน ททท. ได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ อภินันท์  บัวหภักดี  ผู้อำนวยการ กองวารสาร ททท., ฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์  ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท., วัชรี ศุภลักษณ์ (มาเรีย ณ ไกลบ้าน) และอดุล ตัณฑโกศัยช่างภาพอิสระ ร่วมคัดเลือกผลงานของทีมที่มีความโดดเด่นในการเล่าเรื่อง

ทั้งนี้  ทีมที่ชนะจะได้รางวัลที่พัก 12 คืนในเมืองต้องห้าม…พลาด พร้อมบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ จำนวน 12 ใบ และทีมที่ได้รับการโหวตสูงสุดผ่านเว็บไซต์ www.thethailandbloggernetwork.com จะได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ ที่พัก 6 คืน ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด พร้อมบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินนกแอร์ จำนวน 6 ใบ

ททท. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการนี้จะสร้างการรับรู้ไปสู่นักท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเป็นการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวและสินค้าท่องเที่ยวใน 12 เส้นทาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยบล็อกเกอร์ และช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่  นั้นๆ ต่อไป