ยอดเยี่ยม กับ ธนาคารไทยพาณิชย์คว้า 8 รางวัล จาก Asiamoney [PR]

11

           ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับ 8 รางวัลยอดเยี่ยมจากนิตยสารทางการเงิน Asiamoney ดังนี้

- Advertisement -

รางวัลธนาคารไทยยอดเยี่ยม (Best Domestic Bank) รางวัลผู้ให้บริการด้านตราสารหนี้ยอดเยี่ยม (Best Domestic Debt House) รางวัลบริหารเงินสดสกุลเงินตราท้องถิ่นยอดเยี่ยม ลงคะแนนโดยสถาบันการเงิน (Best Local Currency Cash Management Bank) รางวัลบริหารเงินสดสกุลเงินตราท้องถิ่นยอดเยี่ยม ลงคะแนนโดยองค์กรธุรกิจ (Best Local Currency Cash Management Bank) รางวัลการบริหารเงินสดภายในประเทศยอดเยี่ยม  (Best Overall Domestic Cash Management Services) รางวัลการบริหารเงินสดระหว่างประเทศยอดเยี่ยม (Best Overall Cross-Border Cash Management Services) รางวัลผู้ให้บริการปริวรรตเงินตราภายในประเทศยอดเยี่ยม (Best Domestic Provider of FX Services) และรางวัลบริษัทบริหารจัดการยอดเยี่ยม (Best Managed Company) ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารและบริษัทลูกที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม โดยมี นายธีรพันธ์ นันทพลพัฒน์ ผู้จัดการสาขาฮ่องกง ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นตัวแทนธนาคารเข้ารับรางวัล เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประเทศ ฮ่องกง