แบรนด์อาหารออร์แกนิคจะโฆษณาทั้งที ต้องเป็น “โฆษณาที่รักษ์สิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก”

Screen-Shot-2558-06-10-at-2.20.16-AM

เพราะว่า Biocoop เป็นแบรนด์ที่ขายอาหารออร์แกนิคแห่งแรกของฝรั่งเศส มากกว่า 25 ปีที่ผ่านมาก็พยายามส่งมอบอาหารที่ดีและไม่ทำร้ายโลกมาตลอด เพื่อโฆษณาเรื่องนี้ให้ผู้บริโภครับรู้ ก็เลยต้องทำโฆษณา THE MOST ECO-FRIENDLY CAMPAIGN EVER

- Advertisement -

จุดเด่นของแคมเปญนี้อยู่ที่ “เรื่องราว” ของความพยายามที่จะใช้วัตถุดิบรีไซเคิล หรือของจากธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานโฆษณา เช่น ถ่ายรูปจากกล้องรูเข็ม ซึ่งทำมาจากลังใส่สินค้า, เว็บไซต์ก็ออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเมื่อเปิด ทั้งเว็บไซต์มีดาต้าแค่ 3MB  เท่านั้น, การบันทึกเสียงก็เทคเดียว, ลงเสียงโดยพนักงานของแบรนด์เอง อุปกรณ์อะไรที่ Hand Made ได้ก็พยายามทำเอง จนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการผลิตสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ไปประมาณ 5.9 ตัน ซึ่งอาจดูเหมือนเยอะ แต่นี่ก็ถือว่าน้อยกว่ากระบวนการทำโฆษณาปกติถึง 3 เท่าแล้ว

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=y0ERkrP4KaE[/youtube]

งานชิ้นนี้นอกจากเป็นตัวอย่างของการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ออกมาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ยังน่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้เราคิดถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้นในการทำงานไม่ว่าจะทำงานอะไร