HomeInfographicคนประสบความสำเร็จ VS คนล้มเหลว ต่างกันตรงไหน ?

คนประสบความสำเร็จ VS คนล้มเหลว ต่างกันตรงไหน ?

แชร์ :success1

ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการประสบความสำเร็จ มีลักษณะนิสัยหลายประการที่จะช่วยให้คุณบรรลุผล หรืออย่างน้อยๆ มันก็ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้เร็วขึ้น  Success Story องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนเข้าถึงความสำเร็จ ได้ออก Infographic แบ่งปันลักษณะนิสัยหลายๆประการ ให้คุณนำไปปฏิบัติตาม เพื่อความสำเร็จ และอีกหลายๆประการที่ควรหลีกเลี่ยง มิเช่นนั้น ชีวิตอาจประสบพบกับความล้มเหลว

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ผู้ประสบความสำเร็จควรมีลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้

success2
– ติดตามความคืบหน้าของงานที่ทำ
– เรียนรู้จากความผิดพลาด
– ใช้เวลาให้ถูกคน
– รักษาสมดุลของชีวิต
– กำหนดเป้าหมายให้แน่ชัด
– มองการณ์ไกล
– รู้จักชื่นชมผู้อื่น
– ทำลิสต์สิ่งที่ต้องทำ
– รู้เป้าหมายอย่างถ่องแท้
– ต้องการเห็นผู้อื่นประสบความสำเร็จ
– รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
– มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
– ทำงานด้วยความรักและความผูกพัน
– เรียนรู้ ปรับปรุง และอ่าน ทุกๆวัน
– กล้าเผชิญกับความเสี่ยง
– จัดการปัญหาได้ดี
– อ่อนน้อมถ่อมตน
– แบ่งปันข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้อื่น
– แบ่งปันความสุข
– รู้จักการให้อภัย
– ชอบแสดงความคิดเห็น
– รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

ขั้นต่อไป คือ สิ่งที่จะทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จ

success3
– ยอมแพ้ง่ายๆ
– หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลง
– ทำก่อนคิด
– คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่าง
– พยายามกดคนอื่นให้ต่ำ
– หยุดการเรียนรู้
– ชอบวิพากษ์วิจารณ์
– ใช้เวลาอย่างไร้ค่า
– หวงข้อมูลข่าวสาร
– พูดมากกว่าฟัง
– ชอบดุด่าต่อว่าผู้อื่น
– คิด พูด และทำในสิ่งที่เป็นเชิงลบ
– ไม่เคยกำหนดเป้าหมายในการทำอะไร
– วอกแวกตลอดวัน
– แอบหวังให้ผู้อื่นผิดพลาด
– บ่มเพาะความแค้น
– คาดหวังในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับ
– มักเลือกแต่ทางออกที่ง่ายที่สุด
– ไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไร
– ชอบโกรธผู้อื่น

นอกจากนี้ Success Story ยังได้ทำมาตรวัด ให้เราได้เช็คอีกว่า ทัศนคติของเรา อยู่ในขั้นไหนของการประสบความสำเร็จ

success4

0% ฉันจะไม่ทำ
10% ฉันทำไม่ได้
20% ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร
30% ฉันหวังว่าฉันจะสามารถทำได้
40% ฉันอยากทำ
50% ฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้
60% ฉันน่าจะทำได้
70% ฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้
80% ฉันสามารถทำได้
90% ฉันทำมัน
100% ฉันทำสำเร็จแล้ว

Source


แชร์ :

You may also like