Tag: Yovis Viaggio

โฆษณาสุดโหด แกล้งคนเข้าห้องน้ำ หาทางออกไม่ได้

  Yovis Viaggio ยาแก้ท้องร่วงในประเทศอิตาลี  ต้องการโปรโมตโปรดักซ์สำหรับช่วงวันหยุดเฉลิมฉลอง  ด้วยวิธีการแกล้งคนในห้องน้ำในสนามบินเมืองมิลาน ไม่ให้สามารถออกไปจากห้องน้ำได้เหมือนเขาวงกต   ทั้งนี้ต้องการสื่อสารออกมาว่า  ถ้าไม่อยากท้องร่วงหรือท้องเสียและติดอยู่ในห้องน้ำตลอดวันหยุด  ซื้อยา Yovis Viaggio ติดตัวไว้ซะผลงานโดย  Publicis, Milan  http://www.youtube.com/watch?v=ISnJdXDwSK0
- Advertorial -