Tag: YES! Camp

M academy ปั้นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ จัดแคมป์ปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้าน [PR]

ศูนย์การเรียนรู้ M academy เตรียมปั้นเยาวชนไทยคุณภาพให้เป็นนักธุรกิจรุ่นเยาว์ โดยจัดโครงการ Youth Entrepreneur for Success Camp (YES! Camp) ปูพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านให้กับเยาวชน ดึงนักธุรกิจชั้นนำมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ คนรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลากร ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้ค้นหาและพัฒนาตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก และลงมือทำในสิ่งสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง เพื่อผลักดันให้เติบโตเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตนายศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรรหา ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ M...