Tag: Workday

นายจ้างมีหนาว  ลูกจ้างไทย 1 ใน 4 มีแผน ‘ย้ายงาน’ ภายใน 12 เดือน

เวิร์กเดย์ (Workday) ผู้นำด้านแอปพลิเคชันคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลเผยแพร่ผลการวิจัยหัวข้อ ‘The Drive for the Digitally-enable Workforce’ ระบุว่าร้อยละ 45 ของลูกจ้างในประเทศไทยขาดความมั่นใจว่าตนมีทักษะที่เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทการตลาดระดับโลกไอดีซี (IDC) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นลูกจ้างจำนวน 1,404 คนใน 8 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเกาหลี เพื่อประเมินทัศนคติและความพร้อมที่มีต่อยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่อาชีพของตนเองได้รับจากการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล(เช่น อุปสรรคและโอกาส) สิ่งที่ลูกจ้างตั้งใจจะทำ หรือกำลังทำ ซึ่งเกิดจากการรับรู้ของพวกเขา และความท้าทายที่ลูกจ้างจะต้องเผชิญเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ผลจากการศึกษาดังกล่าว ได้รับการเผยแพร่วันนี้ที่งานเวิร์กเดย์ ดิสคัฟเวอร์...

รายงานชิ้นใหม่โดยเวิร์กเดย์พบร้อยละ 45 ของลูกจ้างชาวไทย กลัวจะแข่งขันไม่ได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล [PR]

เวิร์กเดย์ (Workday) ผู้นำด้านแอปพลิเคชันคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลเผยแพร่ผลการวิจัยหัวข้อ ‘The Drive for the Digitally-enable Workforce’ ระบุว่าร้อยละ 45 ของลูกจ้างในประเทศไทยขาดความมั่นใจว่าตนมีทักษะที่เหมาะสมกับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทการตลาดระดับโลกไอดีซี (IDC) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นลูกจ้างจำนวน 1,404 คนใน 8 ประเทศทั่วภูมิภาค ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง นิวซีแลนด์...

เวิร์กเดย์ ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินบนระบบคลาวด์ พร้อมให้บริการแล้วในประเทศไทย [PR]

เวิร์กเดย์ (NASDAQ:WDAY) ผู้นำด้านโซลูชั่นคลาวด์ระดับองค์กรสำหรับการบริหารการเงินและทรัพยากรบุคคลประกาศว่าบริษัทได้เปิดตัวธุรกิจในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้การเปิดตัวธุรกิจในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อการเติบโตระดับโลกเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการนำเสนอบริการด้านการบริหารจัดการทุนมนุษย์ การจัดการการเงิน และแอปพลิเคชันวิเคราะห์ข้อมูลสู่ตลาดใหม่ๆสำนักงานเวิร์กเดย์ในประเทศไทยจะให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทย อาทิ อโกด้า (Agoda) บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)...
- Advertorial -