Tag: WHO

ความเห็นของ WHO เกี่ยวกับการอนุญาตสื่อสารผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยงของ อย. สหรัฐ สร้างความผิดหวังให้กับผู้สูบบุหรี่ที่เป็นผู้ใหญ่ [PR]

 จากกรณี หน่วยงานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อ้างความคิดเห็นขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับคำอนุญาตขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาที่ระบุให้ผลิตภัณฑ์แบบไม่เผาไหม้ (Heated Tobacco Product) ของฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ (พีเอ็มไอ) สามารถสื่อสารในฐานะผลิตภัณฑ์ลดความเสี่ยง (Modified Risk Tobacco Product) ได้ นั้น นายเจอรัลด์ มาร์โกลิส กรรมการผู้จัดการ บริษัท...

สององค์กรดังผนึกกำลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทย เนื่องในสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก [PR]

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ร่วมกันสนับสนุนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไอพีดี (IPD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้แก่เด็กไทยทั่วทุกภูมิภาคที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไอพีดีและไม่สามารถเข้าถึงการรับวัคซีนป้องกันโรคนี้ได้สืบเนื่องในสัปดาห์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโลก ทั้งสององกรค์ร่วมกันส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคไอพีดีให้แก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรงและแพร่กระจาย(โรคไอพีดี) ซึ่งประกอบด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด และโรคปอดบวม จากรายงานขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO (World Health Organization) ซึ่งระบุว่า การติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของโรคร้ายแรงที่เกิดแก่ร่างกาย และคร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมาก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประมาณจำนวนผู้เสียชีวิตการติดเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสนี้ไว้สูงถึง 1.6...

Hope Soap : สุดยอด “สบู่” ช่วยชีวิตชาวแอฟริกาใต้

ในเขตชุมชนแออัดในประเทศแอฟริกาใต้  มักเกิดโรคระบาดจำพวกมือเท้า ท้องเสีย  ไทยฟอยด์ เป็นต้น  ซึ่งโรคเหล่านี้มีสาเหตุมาจากความสกปรกของอาหารการกิน  WHO จึงร่วมกับเอเย่นซี่ Y&R South Africa  ต้องการกระตุ้นให้เด็กๆในเขตชุมชน มีสุขอนามัยที่ดี  เริ่มต้นด้วยการล้างมือให้สะอาด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโรค  จึงทำสบู่ใสที่ใส่ของเล่นไว้ข้างใน  เพื่อจูงใจให้เด็กได้ขยันฝึกล้างมือ  เพื่อให้ได้ของเล่น (รางวัล Promo & Activation Cannes Lions...
- Advertorial -