Tag: #WECULTURE

เปลี่ยน ME เป็น WE ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างอนาคตคนเมือง กับ #WECULTURE

เวลาที่เมืองของเราเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม, รถติด มลพิษ เรามักจะบ่น บ่น และบ่น แต่ความจริงแล้ว "เมือง" จะเป็นอย่างไร ก็เป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมของคนในเมืองนั่นแหละ ดังนั้น ถ้าหากว่าเราต้องการให้ภาพใหญ่ของสังคมถูกพัฒนาขึ้น ต้องเริ่มต้นกับคนในสังคมนั้นๆ ซะก่อน และไม่ใช่แค่ลงมือทำอยู่คนเดียว หรือคนไม่กี่คน แต่เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน เพื่อทำให้แนวคิดนี้เป็นจริง และเชื่อว่าความจริงแล้วคนรุ่นใหม่มีไอเดียดีๆ มากมาย ที่อยากจะท้าทายสังคม ด้วยการลงมือทำให้เป็นจริง...
- Advertorial -