Tag: Vivaldi PR Mirror Foundation

วิวาลดี้พีอาร์ ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือคนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง กับโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา [PR]

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน และผู้ที่ต้องประสบกับความยากลำบากมากกว่าปกติก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ซึ่งมีความยากลำบากทางสังคมในการดำเนินชีวิตวิวาลดี้พีอาร์ บริษัทที่ปรึกษาและเชี่ยวชาญบริการด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดชั้นนำของเมืองไทย ตระหนักถึงความจำเป็นในการระดมความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ข้าวสารอาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมผงเด็ก และสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพอื่น ๆ แก่โครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้ผู้มีความยากลำบากทางสังคมได้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นายโจเซฟ เฮนรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิวาลดี้พีอาร์ กล่าวว่า “ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด...
- Advertorial -