Tag: U.REKA

เปิดภารกิจระดับชาติ ดิจิทัล เวนเจอร์ส U.REKA ผนึกกำลัง 7 มหาวิทยาลัยดัง – ไมโครซอฟท์ – KX...

ดิจิทัล เวนเจอร์ส ผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโครงการระดับชาติ U.REKA จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่งของไทย ร่วมกับไมโครซอฟท์ และ KX ในการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Technology) ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ โดยมุ่งหวังให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนานวัตกรรมแก่ประเทศโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ในหลายสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...
- Advertorial -