Tag: Thaipat

LPN ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ เปิดมิติใหม่แห่งการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย [PR]

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทยที่มี 150 ชุมชน และกว่า 150,000 ครอบครัว ในฐานะองค์กรที่ยืนหยัดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมไทย ด้วยการส่งมอบที่พักอาศัยและบริการที่มีคุณภาพ ประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม ได้ริเริ่มแนวทางการดูแลช่วยเหลือสังคมในมิติใหม่ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ องค์กรที่ทำงานขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับภาคเอกชนระดับแนวหน้าของไทย บุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend...
- Advertorial -