Tag: Thailand MICE Venue Standard

สิงห์ปาร์ค เชียงราย คว้ารางวัล “Thailand MICE Venue Standard” ต่อยอดพื้นที่จัดงานระดับ World-Class Destination [PR]

พงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เปิดเผยว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาสิงห์ปาร์คเชียงราย(Singha Park Chiang Rai) ได้จัดกิจกรรมมากมายทั้งในพื้นที่ของสิงห์ปาร์คฯเอง และการร่วมสนับสนุนกิจกรรมในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เชียงรายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ จนสามารถสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจ ชุมชน การท่องเที่ยว ฯลฯ ในจังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ผลจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ทำให้สิงห์ปาร์คเชียงราย...
- Advertorial -