Tag: Thailand Delivers with Safety

DITP เผยอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปการ์ดไม่ตก คุมเข้มกระบวนการผลิต-ส่งออก มั่นใจปลอดการปนเปื้อนโควิด-19 [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยปีนี้ส่งออกอาหารสำเร็จรูปยังขยายตัวได้ร้อยละ 3-5 พร้อมตั้งการ์ดคุมเข้มกระบวนการผลิต-ส่งออกอย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก  เดินหน้า“โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) ออกมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด - 19  ด้านสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป พร้อมร่วมมือควบคุมการผลิตและการส่งออกอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารสำเร็จรูปได้อย่างมั่นใจนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกสินค้าอาหารสำเร็จรูปในไตรมาสที่ 1...

DITP คุมเข้มมาตรฐานส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย สร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดเชื้อโควิด-19 [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) คุมเข้มส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทย  สร้างความเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดเชื้อโควิด–19  จัดตั้ง “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด - 19 ภาคเอกชนขานรับพร้อมเป็นผู้ส่งออกสินค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก เผยทิศทางส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งไทยในปีนี้แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ชูไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตอาหาร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัยตามมาตรฐานสากลนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ทิศทางการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งในปี 2564 นี้...
- Advertorial -