Tag: Thai Smile Refund of all flights to China

ไทยสมายล์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและคืนเงินของเที่ยวบินทั้งหมดสู่จีน [PR]

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนจนเป็นเหตุให้ทางการจีนได้ออกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุดทั่วประเทศ รวมถึงยกเลิกการเดินทางเข้าออกในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงอีกหลายเมืองใกล้เคียงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนั้น สายการบินไทยสมายล์ จึงได้เพิ่มเติมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ได้ผลกระทบ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง รวมถึงงดเว้นค่าธรรมเนียมการขอคืนเงิน ในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพ-ฉงชิ่ง กรุงเทพ-ฉางซา และกรุงเทพ-เจิ้งโจว รวม 3 เส้นทางบิน ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารและมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่...
- Advertorial -