Tag: Telenor Group

ผลสำรวจที่น่าตกใจของเทเลนอร์พบว่า ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่สนับสนุนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้หญิง หวังลดการคุกคามทางเพศและส่งเสริมเนื้อหาสำหรับผู้หญิง [PR]

เทเลนอร์กรุ๊ปเผยผลสำรวจล่าสุด เป็นข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุปนิสัยและค่านิยมต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงในวัยทำงาน การสำรวจ “Tech Trends: Women” พบว่า ผู้หญิงใช้โทรศัพท์เพื่อความบันเทิงส่วนตัวเป็นหลัก ไม่ใช่ในการทำงาน สรุปประเด็นหลัก: ผู้หญิงใช้โทรศัพท์มือถือในการรับส่งข้อความส่วนตัว เพื่อความบันเทิง และโซเชียลมีเดียมากกว่าใช้ในการทำงาน ผู้หญิงมองว่าการที่โทรศัพท์มือถือช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการทางการเงิน มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในมุมกว้าง โทรศัพท์มือถือช่วยเสริมประสิทธิภาพในด้านชีวิตการทำงานของผู้หญิง โดยสร้างความยืดหยุ่น ความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว ผู้หญิงในแต่ละประเทศมีความแตกต่างของความเหมาะสมในการงดใช้โทรศัพท์มือถือในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่สนับสนุน“อินเทอร์เน็ตเฉพาะสำหรับผู้หญิง” แตกต่างจากผู้หญิงสิงคโปร์ สวีเดน และนอร์เวย์ ดร.เอริก้า กิ๊บสัน รองประธานฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการค้นคว้าวิจัยด้านผู้ใช้งาน เทเลนอร์กรุ๊ป กล่าวว่า “โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงกล่าวว่าโทรศัพท์มือถือเป็นหนี่งในเครื่องมือที่ช่วยพวกเธอออกแบบการใช้ชีวิตที่มีความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่เราพบว่าโทรศัพท์มือถือมีอิทธิพลต่อการทำงานของพวกเธอน้อยกว่าที่เราคาดไว้...

ดีแทคและเทเลนอร์กรุ๊ปสนับสนุนสหประชาชาติ “Global Goals” พันธกิจ 17 ประการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [PR]

ดีแทคและเทเลนอร์กรุ๊ปร่วมรณรงค์โครงการ Global Goals ของสหประชาชาติ เดินหน้าพันธกิจ 17 ประการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายบอกต่อให้คน 7 พันล้านคน รับรู้ใน 7 วัน วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 เป็นวันที่องค์การสหประชาติ จะเชิญชวนให้รัฐสมาชิกจาก 193 ประเทศทั่วโลก ร่วมผลักดันโครงการ Global Goals...
- Advertorial - ADFEST 2020