Tag: TDPK Take-Off…Let’s Talk to the VCs

ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดทอล์ค : จาก VCs ถึงสตาร์ทอัพ ฝันให้ไกลบินไปให้ถึงบนเส้นทางสู่การเป็นยูนิคอร์น [PR]

สำหรับสตาร์ทอัพ จุดหมายสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ต้องมีเรื่องการได้รับเงินสนับสนุนหรือลงทุนจากกิจการร่วมลงทุน (Venture Capitals: VCs) รวมอยู่ด้วยแน่นอน เพราะการได้เงินทุนนั้นหมายถึงการติดปีกให้สตาร์ทอัพสามารถขยายการลงทุนและธุรกิจได้ทันที ซึ่งการจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นไปได้ไม่ยากนัก หากสตาร์ทอัพมีความพร้อม เนื่องจากนักลงทุนเองก็เสาะแสวงหาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเพื่อร่วมลงทุนด้วยอยู่แล้วทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดงาน “TDPK Take-Off…Let’s Talk to the VCs” เปิด Work...