Tag: TCP Spirit Brand Ambassador

อเล็กซ์ เรนเดลล์ และกลุ่มธุรกิจ TCP นำอาสาสมัคร TCP Spirit เรียนรู้ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน [PR]

กลุ่มธุรกิจ TCP ดึง อเล็กซ์ เรนเดลล์ TCP Spirit Brand Ambassador จัดกิจกรรม ‘TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited’ นำอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก “บ้านตุ่นโมเดล” ต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน...
- Advertorial -