Tag: Taobao Xinhuan

Marketplace 4.0 เมื่อแพลตฟอร์มไม่ได้หยุดแค่ในอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจรีเทลจึงเอฟเฟ็กต์ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ปัจจุบันอีคอมเมิร์ซมีธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมากขึ้น ทำให้เจ้าของแพลตฟอร์ม สามารถวิเคราะห์ความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภคได้โดยตรง เจ้าของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการด้าน Marketplace แบบเดิมๆ แต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เพราะข้อได้เปรียบทางด้านการมีฐานข้อมูลการจับจ่ายของผู้บริโภค ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่เป็นที่นิยมออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงบนแพลตฟอร์มของตนเองได้ รวมถึงขยายไปสู่การมีหน้าร้านขายสินค้าเหล่านั้นแบบออฟไลน์เพิ่มเข้ามาอีกด้วยบทบาทของแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสแบบเดิมๆ คือ การทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกให้ทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายสามารถมาพบเจอกันได้บนช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเลือกที่จะจับจ่ายสินค้าที่ตัวเองต้องการได้แบบ Anytime Anywhere พร้อมด้วยโปรโมชั่นต่างๆ ทั้งจากเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มปริมาณ Transaction บนแพลตฟอร์มตัวเองการพยายามรักษาฐานลูกค้าให้อยู่บนแพลตฟอร์มตัวเองเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการมาร์เก็ตเพลสทั้งหลายให้ความสำคัญ ซึ่งนอกเหนือจากการดึงดูดด้วยโปรโมชั่นแล้ว​​ ยังอำนวยความสะดวกให้ทั้งร้านค้าและลูกค้าด้วยการพัฒนา UX/UI...