Tag: Sustainable Happiness

อารียาฯ ผ่า 5 เทรนด์ผู้บริโภค สู่ การปรับตัวของวงการ “อสังหาฯ”

หากกล่าวถึงภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอสังหาฯในยุค 4.0 คาดว่าหนึ่งในสิ่งที่หลายคนนึกถึงคงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีเป็นภาพใหญ่ หรือที่คุ้นเคยกันว่าเป็น พร็อพเทค (Property + Technology) ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเทคโนโลยีพัฒนาระบบเองของผู้ประกอบการรายใหญ่ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยเองก็จับมือกับพันธมิตร เช่น สตาร์ทอัพฟินเทค เพื่อพัฒนาระบบที่ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงานทางธุรกรรมตลอดจนระบบการขอสินเชื่อนอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับช่วงพรีเซลล์ อย่าง ระบบการจอง การเสนอขาย การนัดแนะลูกค้าแล้ว ในช่วงหลังการขาย หรือ After Sale ก็ยังได้เห็นผู้ประกอบการอสังหาฯเพิ่มความเข้มข้นแข่งกันนำเสนอเทคโนโลยีใหม่เพื่อจูงใจและอำนวยความสะดวกลูกบ้านมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การควบคุมระบบการทำงานของสาธารณูปโภคส่วนกลาง...

อารียา พรอพเพอร์ตี้ เดินหน้ายกระดับความสุข ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ยั่งยืน” ต้องให้มากกว่าที่อยู่อาศัย [PR]

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล เน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 5 ปี ภายใต้แนวคิด Sustainable Happiness เป็นการสร้างชุมชนให้มีคุณภาพและมีความสุข ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเดินหน้าสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ โดยเริ่มต้นจากลูกบ้าน พนักงานและแรงงาน คู่ค้าธุรกิจ รวมถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้ยังผลักดันการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง ด้วยการสานต่อแนวคิด “รักษ์โลก...

อารียา พรอพเพอร์ตี้ ชูต้นแบบการพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน นำร่อง “ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในสถานที่ก่อสร้าง”

 บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล เน้นการสร้างความสุขและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาตลอด 3 ปี (Sustainable Happiness) นำร่องสร้างศูนย์การเรียนรู้ในสถานที่ก่อสร้าง มุ่งพัฒนาความรู้และทักษะบุตรหลานแรงงาน ส่งเสริมและดูแลด้านบุคลากรที่เป็นแรงงานในทุกระดับ เพื่อการทำงานที่มีความสุข “สุขที่ยั่งยืน ตั้งแต่การสร้างบ้าน” ส่งผลถึงการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพดร.ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์  ผู้อำนวยการสายงานส่งเสริมพัฒนามาตรฐานงาน งานชุมชนและการบริการลูกบ้าน บริษัท อารียา...
- Advertorial -